Mentorskap – en del av ledarutvecklingen

19 maj 2022
Lotta Gunillasson Sevä, HR-chef för LKAB:s verksamhet i Kiruna.

När Lotta Gunillasson Sevä bytte HR mot produktionen tog hon med sig en hel del tankar om ledarskap i bagaget. En av många frågor som HR driver handlar om mentorskap och betydelsen av ledarutveckling. Det omsatte Lotta i praktiken. – Jag kände ganska direkt att jag ville ha en mentor och hade en tanke om vem jag ville fråga, säger Lotta Gunillasson Sevä.

Lotta Gunillasson Sevä är tillbaka på HR igen efter några utvecklande, roliga och lärorika år i produktionen. Den här gången som HR-chef för Kirunaverksamheten. – Jag jobbade som produktionschef på Sovringsverket och tog med mig många delar från HR. Rekryteringar, system och strukturen för att hantera personalärenden fanns på plats. Men jag gick in som väldigt ny i rollen, säger Lotta Gunillasson Sevä. Precis som många nya chefer och ledare upplevde Lotta ibland att det blev väldigt mycket, från flera olika håll och kanter. – Jag ville ha någon som jag kunde diskutera ledarskapsfrågor med, ett bollplank helt enkelt, säger Lotta. Och det var Per Brännman, gruvchef på LKAB i Malmberget, som tillfrågades om mentorskapet. – Jag tycker Per står för ett prestigelöst ledarskap och är väldigt nytänkande. Han inspirerar, utmanar och lyckas få gruppen att styra åt rätt håll för att komma i mål, säger Lotta och fortsätter;– Jag tror det är viktigt att en mentor är någon som inte tillhör den egna organisationen, som har ett annat perspektiv och som är objektiv. Det var också en anledning till att fråga Per.

Och Per accepterade och har sedan dess träffat Lotta varannan månad för att lyssna, stötta, coacha och stödja. – Det handlar om ett utbyte från båda håll och om att hjälpa varandra. När Lotta frågade mig kände jag direkt ”vad roligt – då får jag också hjälp och du blir mitt bollplank”, säger Per Brännman och fortsätter;– Det är något som ger väldigt mycket tillbaka. När vi bollar idéer och tankar så handlar det väldigt mycket om nya perspektiv och om utveckling. Åt båda hållen.

Träffarna har aldrig varit förutsättningslösa i den bemärkelsen att det alltid funnits en ram att förhålla sig till. Duon delar aldrig med sig av några namn eller detaljer och diskuterar för att utveckla det personliga ledarskapet. – Tryggheten är grunden. Det måste vara självklart att kunna vara ärlig och öppen. Det vi pratar om stannar mellan oss och det är egentligen grunden för alla relationer – trygghet, säger Lotta. Mentorskapet har betytt mycket, för båda parter, och är ett bra tillfälle för alla chefer och ledare att utveckla det personliga ledarskapet. Många av samtalen utgår på sätt och vis från frågeställningen ”vad behöver jag bli bättre på”. – På HR hjälper vi gärna till med att matcha ihop människor för mentorskap men man kan förstås fråga någon på egen hand, precis som jag gjorde. Det värsta som kan hända är att man får ett nej, säger Lotta. Med andra ord är mentorskapet är ett tillfälle för båda parter att fylla igen luckor, att bli bättre på något och att utvecklas. Det handlar om ett ge och ta, att dela med sig av kunskap och erfarenheter men också om att utmana varandra. – Jag tror man ska fråga någon som kan bidra till att utveckla vad just du behöver. Lotta har lärt mig mycket och en av flera saker är det där med att zooma ut, säger Per.