LKAB:s uttalande om konfliktmineral

9 mars 2017
LKAB:s vd Jan Moström i halvfigur med Narviks hamn i bakgrunden
LKAB:s vd och koncernchef Jan Moström har skrivit under LKAB:s uttalande om konfliktmineral.

LKAB följer FN Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Därmed har vi ett ansvar att inte bidra till brott mot mänskliga rättigheter, vilket hantering och användande av produkter som definieras som konfliktmineral är. Vi vill genom vårt uttalande förtydliga vårt ställningstagande om konfliktmineral och berätta om vår inställning och ambition till medarbetare, leverantörer och kunder.

Vad är konfliktmineral?

Konfliktmineral kallas sådana råvaror som antingen utvinns, transporteras eller upphandlas för att ge direkt eller indirekt stöd åt krig och internationell kriminalitet och som medför allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Konfliktmineral utgörs huvudsakligen av tenn, volfram (tungsten), tantal och guld, (3T+G) och ett exempel på högriskområde är den Demokratiska republiken Kongo med angränsande länder.

Hur arbetar LKAB med konfliktmineral

Generellt är det svårt att säkerställa att konfliktmineraler inte används i till exempel elektronisk utrustning, men LKAB införskaffar inte medvetet något material som innehåller konfliktmineraler.

LKAB genomför risk- och konsekvensanalyser för att identifiera, förebygga och mildra den påverkan vi kan ha på brott mot mänskliga rättigheter. Som en del av arbetet med leverantörsutvärderingar försöker LKAB ta reda på var och om konfliktmineraler används i våra produkter och i vår värdekedja. Vi förväntar oss samma beteende av våra leverantörer, i enlighet med LKAB:s leverantörsuppförandekod.

LKAB:s dotterbolag LKAB Minerals köper och säljer volfram (tungsten) och tantal. Dessa utgörs dock inte av konfliktmineral, vilket vi vill förtydliga för våra kunder genom vårt uttalande om konfliktmineral.

Varför gör LKAB detta nu?

Kunder har efterfrågat vårt ställningstagande och LKAB vill förenkla för dem att uppfylla de krav deras kunder, ägare och lagstiftning ställer om konfliktmineraler och produktsäkerhet. Det är viktigt för LKAB att våra kunder ska förstå vår inställning och känna att vi är en viktig och tillförlitlig affärspartner.