LKAB Wassara finalist i tävlingen Helsinki Energy Challenge

17 mars 2021
Stadsmiljö i kvällssol

LKAB Wassara var tillsammans med sitt team en av tio finalister i Helsinki Energy Challenge. I tävlingen har deltagarna fått arbeta fram lösningar för att ställa om Helsingfors energisystem till att bli koldioxidneutralt. LKAB Wassara har med sin unika borrmetod visat hur borrhålslager (BTES) och geotermiska system i stadsområden kan minska uppvärmning och kylning med fossila bränslen.

Team CarbonHelsinki, en grupp av företag som LKAB Wassara ingår i, är en av tio finalister i Helsinki Energy Challenge (https://energychallenge.hel.fi/), en tävling arrangerad av Helsingfors stad. I tävlingen presenterade deltagarna olika lösningar för att omvandla Helsingfors energisystem. Grundidén för teamet CarbonHelsinki är att utforma ett fjärrvärmesystem för staden som är cirkulärt.

Av de ursprungliga 252 tävlingsbidragen gick 10 till finalen. Alla finalister presenterade sina lösningar för att ändra Helsingfors energisystem under ett evenemang som hölls den 16 mars.– Vår lösning bygger på det befintligt fjärrvärmenätet i Helsingfors, som vi sammanlänkar till flera värmekällor – sol, luft, vatten och andra restvärmeflöden som finns i staden men inte utnyttjas idag, säger Kristina Lygnerud på IVL, som har lett arbetet.

LKAB Wassaras projektledare Stefan Swartling förklarar fördelarna med kontrollerad borrning och energilagring i borrhål:– Wassaras borrmetod har viktiga egenskaper vid borrning i stadsmiljöer; mindre risk för att störa angränsande byggnader, borrhålsavvikelse samt att vara mycket bränsleeffektiv.– Borrteknik och designkompetens för borrhålslager, en del av LKAB Wassaras bidrag till teamet, möjliggör kostnadseffektiva och hållbara geoenergilösningar och energi-lagringssystem, säger Stefan Swartling.

Team CarbonHelsinki’s lösning föreslår en gradvis övergång till koldioxidneutralitet. Kol kommer att avvecklas till 2029 och året därpå beräknas de årliga koldioxidutsläppen från värmeproduktionen ha minskat med 15 gånger, från över 2 500 000 ton koldioxid år 2020 till cirka 150 000 ton koldioxid år 2030. Helsingfors kommer att vara helt koldioxidneutralt enligt gruppens förslag 2035.– Nyckeln är att bygga ett system som är mycket flexibelt och där man kan utnyttja olika värmekällors kapacitet när de är mest kostnadseffektiva att använda, säger Kristina Lygnerud.

Team CarbonHelsinki vann tyvärr inte tävlingen, som tillkännagavs den 16 mars, men är stolta över att ha utsetts till finalister och hoppas Helsingfors och andra städer kommer att inspireras av förslaget och dess möjlighet till cirkulär fjärrvärme och termiska energilagringssystem.

Förslaget har utvecklats av ett team bestående av IVL Swedish Environmental Institute, Metropolia University of Applied Sciences i Helsingfors, Eléctricité de France från Frankrike, European Institute for Energy Storage Reserach i Tyskland, Eksta Bostäder från Sverige, Resourceful futures från England, Ochsner Process Energy System från Österrike, EURAC Research i Italien och LKAB Wassara i Sverige.

Kontakta IVL för information om det fullständiga förslaget:

Kristina Lygnerud (PhD in Industrial and Financial Economics)kristina.lygnerud@ivl.se

Kontakta LKAB Wassara för information om vattendriven borrning och energilagring med borrhål:

Stefan Swartling (Geothermal Initiative leader)stefan.swartling.wassara@lkab.com

GeoTermos_Fjell2020_ror_RKR.jpg
GeoTermos_Fjell2020_bronner_ror_RKR.jpg