LKAB testar tyngre tåg mot Narvik

18 februari 2019

LKAB:s framtidsplaner kräver ökad effektivitet och leveranskapacitet. Sedan tidigare har tyngre tåg provats och godkänts på sträckan Malmberget-Luleå. Nu startar tester med tyngre axellaster även på sträckan Kiruna-Narvik.

Testerna görs i ett samarbete mellan LKAB, Trafikverket och Bane Nor. Järnvägen har setts över och förstärkts för att klara tyngre tåg. LKAB arbetar ständigt mot ökad produktion i gruvor och förädlingsverk. Med ökad produktion krävs effektivare leveranser. Kapaciteten på Malmbanan är begränsad och för att infrastrukturen ska kunna transportera större volymer finns två alternativ; fler spår eller längre och tyngre tåg.— Med största tillåtna axellast 30 ton är LKAB redan den operatör som kör de tyngsta tågen i Europa och LKAB:s cirka 750 meter långa tåg har redan maximal längd för banan. Enligt oss är snabbaste lösningen för att nå ökade leveranser höjd axellast, men på sikt ser vi även dubbelspår och längre tåg som nödvändiga, säger Jan Lundgren, tillförordnad enhetschef för Försäljning och logistik på LKAB.

Redan hösten 2015 började sträckan Malmberget-Luleå trafikeras med ett tyngre tåg per dygn och senare två. Efter det lyckade provet fick LKAB hösten 2017 trafikeringstillstånd från Transportstyrelsen för att köra STAX 32,5, alltså axellast på 32,5 ton, på södra Malmbanan.Efter omfattande utredningar och riskanalyser har en rad åtgärder på infrastrukturen vidtagits av Trafikverket, som ansvarar för den svenska järnvägen. Exempelvis har broar, trummor och järnvägsbankar förstärkts.— Ett gott samarbete mellan alla inblandade har varit en förutsättning för att få järnvägen redo för högre axellast, säger Håkan Äijä, chef för Trafikverket, Underhållsdistrikt Nord.LKAB har iordningställt ett speciellt tågsätt med nya och kraftigare vagnshjul för att klara den ökade lasten. Ett omfattande hjulbyte pågår på hela vagnsflottan.

Det norska statliga bolaget Bane NOR som ansvarar för järnvägsinfrastrukturen i Norge har, med start 2015, genomfört ett antal förstärkningsåtgärder längs Ofotbanen. Mätutrustning och satellitövervakning har installerats och kontrollprogram har utarbetats.— Med den här gemensamma satsningen ligger vi i framkant i Europa, säger Thor Brækkan, områdesdirektör för Bane NOR, område Nord.