LKAB söker nytt undersökningstillstånd vid Luossavaara

10 januari 2019

I samband med LKAB:s undersökningar av fyndigheterna i Kiruna ansöks nu om ett nytt tillstånd väster om Luossavaara. Syftet är att få en bättre helhetsbild av mineraliseringarna norr om den befintliga malmkroppen.

LKAB har sedan tidigare en rad undersökningstillstånd runt den befintliga gruvan i Kiruna. Det nu sökta området angränsar också till den så kallade bearbetningskoncessionen för den kända järnmalmen, alltså det område där LKAB har rätt att bryta.Sedan tidigare pågår undersökningar både under jord, där en ny undersökningsort drivs norrut, och ovan jord, där såväl flygmätningar som efterforskning med hjälp av elektricitet har genomförts. Området, som i ansökan benämns Luossavaara nr 1, är cirka 500 hektar och sträcker sig från Luossajärvi på Luossavaaras västra sida ned till Nukutusjärvi.