LKAB prospekteringsborrar för framtiden

26 oktober 2018
Prospekteringsborrning
Karin Lindgren ser flera fördelar med krökta borrhål.

För att säkra framtiden för LKAB måste bolaget ta reda på var malmkropparna finns. För att göra det finns många olika hjälpmedel och tekniker för LKAB att tillgå, ett exempel är prospekteringsborrning.

Med prospekteringsborrning vill LKAB få en mer detaljerad kännedom om mineraliseringens geometri och sammansättning. Nu har LKAB även inlett försök med krökta borrhål. Det finns flera anledningar till att LKAB i år har börjat testa krökta borrhål i prospekteringsborrningen. Med traditionell borrning måste LKAB driva ortar fram till borrplatser, vilket är väldigt tidskrävande och kostsamt.– Vi ser redan flera fördelar med krökta borrhål. Dels minskar det antalet borrmetrar och på malmkroppens kanter slipper vi driva ortar i samma omfattning samt att vi med finare fingertoppskänsla kan nå dit vi vill. Med krökt borrning kan vi styra mot djupare nivåer och kommer åt i andra vinklar. Tekniken kan användas för att nå ytterkanterna av malmkroppen och bättre förstå dess geometri, säger Karin Lindgren, geolog på LKAB.

I dagsläget är det två borriggar som används för krökning och en tredje planeras att tas i bruk inom kort. Syftet med att testa krökta borrhål är att LKAB vill lära sig metoden och sedan utvärdera den.– Vi ska ”pusha” gränserna och ta reda på vad som är möjligt att göra med den här tekniken, i det här berget och till vilken kostnad. Vid krökning uppstår dock mer friktion så borrningen tar längre tid och i nuläget kostar det nästan tre gånger så mycket som vid traditionell borrning. Vi måste därför pressa kostnaderna och jämföra dessa mot den tid och de resurser som krävs för att driva nya ortar som krävs vid traditionell borrning säger Anders Edlert, projektledare för prospekteringsborrning på LKAB.