LKAB producerar världens första järnmalmspellets med fossilfria bränslen

2 november 2020

HYBRIT-initiativet och LKAB har producerat världens första järnmalmspellets med fossilfria bränslen. Produkterna har producerats med 100 procent bioolja.  

Fossilfria bränslen istället för kol och olja i LKAB:s pelletsprocess är ett nödvändigt steg mot målsättningen i HYBRIT om att bli först i världen med en värdekedja för fossilfritt stål och därigenom sänka Sveriges totala koldioxidutsläpp med 10 procent. HYBRIT är SSAB:s, LKAB:s, och Vattenfalls gemensamma initiativ för att bli först i världen med en värdekedja för fossilfritt stål. Projektet finansieras gemensamt av de tre ägarbolagen och med stöd av Energimyndigheten. Efter gruvbrytningen är fossilfria järnmalmspellets ett viktigt steg och en förutsättning för fossilfritt stål hos stålbolagen.

– Det här är historiskt och vi är otroligt stolta över att vara först i världen. Kraven hos slutkonsumenterna ökar på att alla delar i produktionskedjorna ska vara klimateffektiva och här gör HYBRIT och LKAB skillnad. Att använda bioolja gör oss cirkulära, och är ett steg närmre vårt långsiktiga mål om att vara en ledande koldioxidfri aktör i en fossilfri värdekedja från gruva till färdig stålprodukt, säger Markus Petäjäniemi, direktör Marknad och teknik LKAB.

I juni drifttog HYBRIT en anläggning för bioolja på LKAB:s område i Malmberget som förser ett av LKAB:s befintliga förädlingsverk. Genom att använda biobränsle som värmekälla, endast i detta verk, kan de fossila koldioxidutsläppen för verksamheten i Malmberget minska med upp till 40 procent.

–  Bioolja är ett viktigt steg i omställningsprocessen mot fossilfrihet även om målet för LKAB är att gå över till helt koldioxidfria alternativ på sikt. Vi är glada över att ha de första järnmalmsprodukterna producerade med helt fossilfria bränslen på plats för vidare förädling till stål, säger Sofia Nordqvist, projektledare HYBRIT.

Parallellt pågår försök med andra koldioxidfria och fossilfria värmningstekniker i LKAB:s experimentanläggning i Luleå.

– Vi ser att det finns koldioxidfria bränslealternativ som i det här tidiga skedet fungerat bra i pilotförsöken, ur flera aspekter bättre än LKAB:s traditionella bränslen kol och olja, säger Christian Fredriksson, forskningsingenjör LKAB.