LKAB och Försvarsmakten i nytt samarbete

13 oktober 2022

Försvarsmakten och LKAB inleder nu ett samarbete för att stärka varandras kompetens- och personalförsörjning. Nyligen träffades representanter från de båda parterna för att skriva under och diskutera innehållet i den avsiktsförklaring som ska ligga till grund för samarbetet.

Två män, en i militäruniform, skakar hand.
Chef för Norra militärregionen överste Lars Karlsson tillsammans med Michael Palo direktör för affärsområde Järnmalm.

 – Vi ser många fördelar med ett samarbete med Försvarsmakten. Dels tror vi att vi blir en attraktivare arbetsgivare både för nya och befintliga medarbetare, dels ser vi att vi kan dra nytta av utbildningar som våra medarbetare kommer att få via Försvarsmakten, säger Michael Palo, direktör för affärsområde Järnmalm på LKAB.

Inom Försvarsmakten är det vanligt med visstidsanställd personal. För att öka intresset vill Försvarsmakten hjälpa sina anställda att hitta nya möjligheter i det civila arbetslivet när anställningen avslutas. Genom det nya samarbetet vill LKAB i sin tur underlätta för sina anställda att ha ett deltidsengagemang inom Försvarsmakten.

– Vi ser det här som början på en resa med Försvarsmakten där vi kan ha nytta av varandra inom många olika områden. Exakta former är ännu inte bestämt utan vi vill utveckla detta tillsammans med våra medarbetare som är engagerade i Försvarsmakten och få deras input, säger Carina Martinsson, HR-chef för affärsområde Järnmalm.