LKAB informerar om avspärrningar i Malmberget

20 juni 2017

Under veckorna 25-28 avser LKAB att utföra arbeten på Printzsköldmalmens takskiva i Malmberget. Under arbetet kommer området att spärras av med en säkerhetszon i syfte att hålla obehöriga på avstånd.

Säkerhetszonen är en försiktighets- och säkerhetsåtgärd då det kommer att uppstå höga tryck i rörledningar under arbetet. Avspärrningen finns under försöksperioden och kommer även att omfatta områden utanför industristaketet.

Vänligen respektera avspärrningarna.

Rött streck visar befintliga grindar, kommer att skyltas. Gult streck visar extra avspärrning (strax före samhällsomvandlingens avspärrning.)

Vid frågor kontakta LKAB 0771-760 010 eller info@lkab.com.

Är du intresserad av att läsa mer om hur LKAB arbetar för att minska seismisk aktivitet? Läs artiklarna: