Förspräckning skall försätta berg

22 december 2016
Grafik
Illustration: Gunvor Ekström/Thomas Wettainen

Printzsköld är en av de stora malmreserverna i LKAB:s gruva i Malmberget. Men brytningen hämmas av hänsyn till samhället och de boende.

De seismiska händelserna i takskivan ovanför malmkroppen har givit för många och för stora vibrationer som stört de boende. Nu prövas en ny metod för att minska de seismiska händelserna, hydraulisk förspräckning av berget i takskivan.– Printzsköld är en av våra tre viktigaste malmreserver i Malmberget. Därför är det viktigt att vi får igång full produktion här. Vi kan idag endast köra med en lastplats mot planerade tre vid full drift. Det är uteslutande av hänsyn till de boende, säger Elias Engman, gruvchef i Malmberget.

Malmen vid Printzsköld började brytas 1998 från 780-metersnivån. Därmed fanns flera hundra meter fast berg av bland annat Linagranit ovanför, ända upp till dagen. Brytningen har sedan fortsatt. Vartefter malmen har lastats ut har ett hålrum bildats ovanför malmen. Takskivan har i sin tur tunnats ut, och är idag omkring 200 meter tjock. Idag bryts Printzsköld på 945- och 970-metersnivåerna.– Dels släpper takskivan stora block ned i hålrummet, dels har den stora horisontella bergspänningar. Detta ger upphov till seismiska händelser. Vibrationerna känns ut i samhället på grund av det hårda och homogena berget, säger Jan-Anders Perdahl, chefsgeolog vid LKAB i Malmberget.

Nu prövar LKAB en metod med hydraulisk förspräckning för att få Linagraniten att bryta upp.– Vi kommer att borra hål ned i takskivan från ovansidan. I borrhålen kopplar vi sedan på ett högt vattentryck. På det sättet skall takskivan spräckas upp och det naturliga förloppet underlättas, säger Thomas Wettainen, forskningsingenjör.

En annan effekt blir förhoppningsvis att vibrationer från seismiska händelser avtar eftersom bergmassans förmåga att lagra energi minskar och därmed risken för större seismiska händelser. Målet är att minska störningarna på omgivningen att minska.– Det här är en försöksverksamhet till en början. Borrningarna för förspräckning inleds i vår. Utrustningen skeppas just nu från Australien. När vi har borrat och tryckt gör vi först en utvärdering så att vi vet om metoden fungerar i stor skala. Internationellt är det en välkänd metod. Men vi måste ha egna fakta från Malmberget, säger Thomas Wettainen.

Thomas Savilahti, bergmekaniker, håller koll på hålrummet.– Vi ser egentligen inga större problem med hålrummet i sig. Uppblockningen pågår, men i långsam takt på grund av det hårda och homogena berget. Vi har ju goda erfarenheter sedan tidigare från uppblockningar i Malmberget. Därför vet vi att seismiken minskar när uppblockningen är klar, säger Tomas Savilahti.

Från 2018 hoppas man att brytningen kan öka takten igen för att nå full volym 2019.– Det finns inga brytningstekniska hinder för full produktion. Vi gjorde tidigare omfattande dynamiska bergförstärkningar i Printzsköld. Tillsammans med Fabian och Alliansen är Printzsköld en av våra stora malmtillgångar. Den bidrar till att vi med nuvarande huvudnivåer kan vi bryta malm till år 2030, säger Elias Engman.

Vid gamla Norrbottensvägen, där takskivan och hålrummet är belägna har man borrat två nya genomgående hål för inspektion av hålrummet.– Nu har vi bättre förutsättningar att laserscanna hålrummet och att göra kamerainspektioner. Därmed kan vi följa förloppet på ett annat sätt, säger Thomas Savilahti.

Visste du att:

De horisontella bergspänningarna vid LKAB:s gruvar orsakas av pressen från Atlanten. Kontinentalplattan trycks mot det skandinaviska urberget med cirka 2 cm per år. Det skapar spänningar som märks i gruvdriften.