LKAB i Malmberget vidtar ytterligare säkerhetsåtgärder med anledning av covid-19

17 juni 2020

LKAB känner av en ökad samhällssmitta, vilket även märks bland vår egen personal.– Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att minska smittspridningen i vår verksamhet, säger Monika Sammelin, tf områdeschef för Malmberget.

Totalt är ett 60-tal personer hemma med förkylningssymtom av olika grad, cirka hälften har bekräftad covid-19.

Under tisdag eftermiddag, 16 juni, togs beslutet att ett av pelletsverken, MK3, tillfälligt ska stängas. – Bedömningen är att det inte finns tillräckligt med ordinarie medarbetare på plats för att hålla igång verket på ett säkert sätt. Prognosen är att kunna starta upp verket i slutet av veckan då vi väntar oss få tillbaka en del personal efter frånvaro, säger tf förädlingschef i Malmberget David Alldén.  

LKAB har en beredskapsplan som bygger på riskbedömningar där hänsyn har tagits till riskerna av smittspridning av covid-19.– Vi tar situationen på stort allvar och har en löpande översyn av behovet av åtgärder i verksamheten inom både gruva och förädlingsverk, säger Monika Sammelin.

Totalt arbetar cirka 1100 personer i Malmberget. Målet är fortsatt att hålla igång verksamheten och samtidigt följa myndigheternas rekommendationer. 

Onsdag 17 juni återupptog Gällivare kommun den lokala krisledningsgruppens samverkansmöten gällande covid-19. På dessa möten finns LKAB representerad.