LKAB i Malmberget förbereder tolvtimmarsstopp

9 juli 2020
Stora ytor i anrikningsverket i Malmberget
Interiörbild från anrikningsverket i Malmberget

Produktionsindustrin har regelbundna underhållsstopp för att säkra medarbetares arbetsmiljö och säkerhet, för att leva upp till lagkrav och för att minimera risken för oförutsedda och därmed kostsamma driftstopp. Nästa planerade underhållsstopp på LKAB genomförs den 15 juli i Malmberget. Den ordinarie risk- och konsekvensbedömningen för stoppet kompletteras med lokala åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Det är omkring 90 entreprenörer som arbetar på tolvtimmarsstoppet i sovrings- och anrikningsverken i Malmberget den 15 juli. Ungefär 10–15 av dessa kommer från närliggande kommuner, som till exempel Kiruna. — Vi har alltid, men framför allt nu i coronatider, tät kontakt med entreprenörerna för att säkerställa att vi har ett hållbart upplägg för underhållsstoppet och att alla förutsättningar finns för att LKAB:s riktlinjer följs när de arbetar i våra anläggningar, säger David Alldén, tillförordnad förädlingschef i Malmberget.

Precis som vid alla underhållsstopp görs en risk- och konsekvensbedömning. I år har ett betydligt vidare grepp tagits gällande åtgärder med anledning av rådande pandemi och smittspridningen som blossade upp i Gällivare kommun i början av juni.

Med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens rekommendationer planeras för ytterligare lokala åtgärder för tolvtimmarsstoppet. Stor vikt läggs på att skapa förutsättningar för att hålla god handhygien genom extra toaletter, extra handfat, utdelning av handspritflaskor samt utökad städning. De olika arbetsgrupperna hålls åtskilda i verken och varje företag har egna rastutrymmen. Rådande direktiv kommuniceras ut till samtliga berörda såväl innan stoppet som under. Skyddsombud, arbetsledare och brandkår gör ronderingar i och utanför verken.— LKAB:s planerade underhållsstopp är avgörande för att vi ska kunna köra anläggningarna på ett säkert sätt. Vårt uppdrag är att säkerställa att verksamheten kan fortsätta bedrivas, samtidigt som vi tar pandemin på största allvar och arbetar hårt för att tillsammans bromsa smittspridningen, säger David Alldén.