LKAB har stora planer för Narvik

20 juni 2022
Fartyg i hamn under natthimmel
LKAB:s kaj i Narvik. Foto: Fredric Alm

Vi behöver mark i Narvik för att kunna investera i nya projekt och nya arbetsplatser.

– Vi har funnits i Narvik i 120 år. Nu planerar vi för ytterligare 120 år, säger Jan Moström, vd och koncernchef.

Vi står inför en stor omställning, den största i vår 130-åriga historia. Genom Hybrit-initiativet har vi, tillsammans med SSAB och Vattenfall, planer på att etablera en pilotanläggning för att utveckla teknologin för produktion av järnsvamp med hjälp av väte och direktreduktion av pellets från järnmalm. Det är grunden för helt fossilfri stålproduktion utan klimatutsläpp.

Klimatutsläpp från stålindustrin står för sju procent av världens koldioxidutsläpp.
– Vår teknologi kommer att vara ett väsentligt bidrag till att nå världssamhällets klimatmål. Vi har tagit beslut om att ställa om hela vår produktion av järnmalm till järnsvamp. Järnsvampen behöver ett annat logistikupplägg i Narvik än det vi har i dag. Vi behöver därför större areal för att kunna säkerställa utskeppning av järnsvamp. Detta medför nya investeringar och nya aktiviteter i Narvik, säger Jan Moström.

Bryr oss om Narvik

Under åren har vi lagt stor vikt på att ha en god kontakt med kommunen och den politiska ledningen.
– Vi är stolta över att ha bidragit till tillväxt och utveckling i Narvik. Vi bryr oss om staden och vi bryr oss om folket som bor i Narvik, säger Jan Moström.

LKAB skapar aktiviteter, arbetstillfällen och inkomster för företagare och kommunen. Sedan 2009 har vi investerat 4–5 miljarder kronor i vår anläggning i Narvik.
– Glädjande är att vi varje år kan bidra med stöd till en rad idrottslag och föreningar i kommunen. Vi har bland annat stöttat Narvik Hockey, byggnaden av det nya Krigsmuseet, Vinterfestuken och ett tiotal kultur- och idrottsaktiviteter. Vi har även gett stöd till filmen ”Kampen om Narvik”. Vi tar samhällsansvar, säger Jan Moström.

Nya anläggningar

Övergången till järnsvamp kommer att kräva massiva investeringar, så som nya produktionsanläggningar för att förädla järnmalmen till koldioxidfri järnsvamp.
– Vi arbetar nu för fullt med att utveckla teknologin. Vi har kommit så långt att vi nu förbereder den första demonstrationsanläggningen tillsammans med våra partners. För att kunna ställa om hela vår produktion kommer vi att behöva bygga många sådana nya anläggningar. En av städerna där det kan vara aktuellt att investera i en anläggning är Narvik, säger Jan Moström.

Rätt förutsättningar krävs

Men för att det ska vara aktuellt krävs det först att några grundläggande förutsättningar är på plats för att det ska bli aktuellt att investera miljarder kronor i produktionsanläggningar för järnsvamp eller annan nyskapande tillverkning som även bedöms i Narvik.
– För det första måste vi vara säkra på att vi har mark att bygga på. För det andra måste vi ha tillgång till elektricitet. För det tredje måste vi ha de nödvändiga tillstånd som krävs från relevanta myndigheter. Vi vill säkra att vi har arealer för både hamnutbyggnad, och för om vi tar beslut att satsa stort på produktionsanläggningar kopplade till övergången till järnsvamp eller för våra nya produkter som fosfor och sällsynta jordartsmetaller som vi nu håller på att ge oss in i, säger Jan Moström.