LKAB genomför prospekteringsborrningar i centrala Kiruna

29 april 2020
I april inleds prospekteringsborrningarna i centrala Kiruna. Foto: Fredric Alm

Nu inleder LKAB prospekteringsborrningarna som beräknas pågå under hela barmarksperioden. Borrningarna görs för att få information om geologin mellan Kiirunavaara och Luossavaara.

Två av de totalt fem borrplatserna är i områden där människor vistas regelbundet. Därför arbetar LKAB aktivt med att minimera störningarna för Kirunaborna i allmänhet och de närboende i synnerhet.

Arbetena inleds: april 2020

Arbetstider: klockan 06:00 – 18:00 samt mellan 18:00 – 22:00. 

Arbetena avslutas: senhösten 2020

Uppställningsplatsen för borriggarna väljs med omsorg med hänsyn till grönytor och den övriga marken. Borriggarna inhägnas och det kommer alltid finnas personal på plats – när arbetena pågår. 

 

Skärmklipp_håkan.JPG