LKAB borrar i centrala Kiruna

28 maj 2021
Översiktskarta centrala Kiruna med borrhål markerade
Borrning sker i de blåa cirklarna på kartan

I tre områden strax utanför industristängslet (se blå cirklar i bilden), utför vi borrningar under juni, juli och augusti 2021.

I borrhålen ska geofoner gjutas in i syfte att kunna mäta seismisk aktivitet. Exakta placeringar för  borrningen är i dagsläget inte beslutade. Efter avslutad borrning kommer det under sommaren även att ske andra aktiviteter runt borrplatserna.

Kontakt:

Britt-Mari Stöckel, LKAB: 0980-648 36