Lansering av europeisk allians för att säkra kritiska råmaterial

29 september 2020
EU-flagga

Idag lanserar EU en råmaterialallians (European Raw Materials Alliance) som LKAB är en del av. Ambitionen är att säkra tillgång till hållbara råmaterial, avancerade material och processkunskap.

Som en del av detta års digitala EIT Raw Materials Summit lanseras alliansen klockan 14.

European Raw Materials Alliance – www.erma.eu

European Raw Materials Alliance (ERMA) har som mål att göra Europa finansiellt motståndskraftigt genom att diversifiera leverantörskedjor, skapa nya jobb, attrahera investeringar till värdekedjan för råmaterial, uppmuntra innovation, utbilda unga och bidra till skapandet av cirkulära affärsmodeller globalt.

Mineral är överallt omkring oss – och behoven ökar

Mineraler finns överallt omkring oss. Det är faktiskt så att nästan alla produkter och industriella processer är beroende av mineral. Samtidigt är vi i Europa till stor del importberoende. Att öka vår självförsörjandegrad står högt på agendan nationellt och internationellt. En växande global befolkning och den gröna omställningen medför dessutom ökande behov av mineral.

ReeMAP – dagens avfall blir morgondagens resurser

ReeMAP-projektets mål är att genom återvinning och förädling av gruvavfall producera: