Kraftfulla åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19

18 juni 2020
LKAB:s förädlingsverk i Malmberget

Med anledning av den ökade smittspridningen i Norrbotten, vidtar LKAB ytterligare åtgärder gällande covid-19 för alla anställda i Sverige.

I början av juni varnade smittskyddsläkaren i Region Norrbotten för en misstänkt ökad smittspridning i Norrbotten. I veckan konstaterade Gällivare kommun en snabb spridning av covid-19 och detta har även drabbat LKAB. Ett sextiotal medarbetare är just nu hemma på LKAB i Malmberget, varav ett trettiotal har konstaterats smittade. Ett av verken stängde därför några dagar på grund av personalbrist och utifrån ett säkerhetsperspektiv.

Kontakt med Region Norrbotten 

– Vi såg att det blossade upp lokalt på vissa arbetsplatser för två veckor sedan och vidtog då omedelbart kraftfulla åtgärder för att isolera smittan. Bland annat sattes berörda medarbetare i karantän och vi minimerade bemanningen utan att för den skull riskera säkerheten. Nu tänker vi särskilt på de medarbetare som är och har varit sjuka samt deras anhöriga, säger Michael Palo, direktör för affärsområde Järnmalm på LKAB, och fortsätter:

– Vi har lite svårt att utifrån vad vi känner till i vår verksamhet och utifrån vilka som blivit sjuka och när, att förstå kopplingen till just underhållsstoppet som inleddes en månad innan de första insjuknade. Vi har kontaktat Region Norrbotten och smittskyddsläkare i Norrbotten för att reda ut vad de vet och har sett som vi inte vet, så att vi kan säkerställa att vi vidtar alla nödvändiga åtgärder.

LKAB följer myndigheternas rekommendationer

Bolaget har under hela pandemin följt rekommendationerna från ansvariga myndigheter och genomfört flertalet åtgärder för att minska smittspridningen på verksamhetsorterna. Inför och under de inplanerade underhållsstopp som genomförts under våren och försommaren har beredskapen höjts ytterligare. LKAB har, precis som myndigheterna, betonat individens ansvar i den här extraordinära situationen, både i sin interna och externa kommunikation.

– Många medarbetare har arbetat hemifrån en längre tid. Nu skärper LKAB åtgärderna och beordrar samtliga som har möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter på distans, att göra det. Allt för att minimera människor i verksamheten och skydda de medarbetare som måste vara på plats, säger Grete Solvang Stoltz, HR- och hållbarhetsdirektör på LKAB.   

Förädlingsverket startar upp

Gällande situationen i Malmberget har LKAB en beredskapsplan som bygger på riskbedömningar där hänsyn har tagits till riskerna av smittspridning av covid-19. – Vi tar situationen på stort allvar och har en löpande översyn av behovet av åtgärder i verksamheten inom både gruva och förädlingsverk. Till exempel har flertalet medarbetare kunnat återgå till arbetet och därför är nu planen att starta upp förädlingsverket MK3 under fredagen, säger Monika Sammelin, tillförordnad områdeschef för Malmberget.

Under midsommarafton, fredag, cirka kl. 12.00 togs pelletsverket MK3 åter i drift.