Kirunastoppet reduceras

3 juni 2021
Jan Carlsten
Jan Carlsten, förädlingschef på LKAB i Kiruna.

Lördagen den 5 juni inleds underhållsarbetena i förädlingsverken KK4 och KA3. Det handlar om ett kraftigt reducerat underhållsstopp där nästan hälften av aktiviteterna skjuts på framtiden.

– Smittspridningen i samhället är hög och det är ett riktigt allvarligt läge. Därför väljer vi att skjuta majoriteten av underhållsinsatserna på framtiden, säger Jan Carlsten, förädlingschef på LKAB i Kiruna.

Underhållsstoppet i förädlingsverken KA3 och KK4 genomförs – precis som föregående underhållsstopp, i betydligt mindre omfattning än normalt. Det är den fortsatt höga smittspridningen, i kombination med upptrappningen av vaccinationsprogrammet, som ligger till grund för beslutet att reducera det planerade underhållsstoppet. Det innebär en stopptid på 16 dygn när endast 50 procent av den ursprungliga stopplanen ska realiseras. Och det ställer krav på samverkan och särskilda restriktioner kopplade till covid-19.

– Nu om någonsin är det viktigt att hålla i och hålla ut. Vi får inte snubbla på mållinjen för till syvende och sist handlar det om hur du och jag agerar för min och din hälsas skull. Det är jätteviktigt, att påminna sig själv och sin omgivning om restriktionerna för det handlar om omtanke för dig själv och dina medmänniskor, säger Jan Carlsten, förädlingschef på LKAB i Kiruna. 

Smittreducerande åtgärder 

Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer gäller alla – i alla lägen. Det innebär att alla har ett ansvar för att tvätta och/eller sprita händerna ofta och hålla ett avstånd till andra människor. Det absolut viktigaste är att stanna hemma om man känner sig sjuk.

– För att minska risken för smittspridning och begränsa de sociala kontakterna genomför vi ännu fler åtgärder. Vi har lagt stora resurser på att utöka testningen vilket innebär att alla som vistas i våra anläggningar behöver kunna visa upp ett negativt testresultat, säger Jan Carlsten.

Det handlar alltså om återkommande tester för så trygga och säkra arbetsplatser som möjligt.

– Vi har upprättat ett testområde utanför Förvaltningskontoret och det ger oss god beredskap och möjlighet att genomföra fler och frekventare tester. Det handlar om cirka 200 tester varje dag, från och med fredagen de 4 juni och hela stopptiden framåt. 

Reducerad resursstyrka  

Det reducerade underhållsarbetena innebär också betydligt färre människor än vad som normal förekommer under ett underhållsstopp.

– Omkring 240 färre leverantörer är involverade i underhållsarbetena. Den här gången är det frågan om 299 leverantörer – och i huvudsak lokala leverantörer, som ska utföra arbeten hos oss.

Den externa resursstyrkan har krympt med 44 procent varav den tillresta andelen leverantörer reducerats med hela 80 procent. Men allra stört fokus har ändå lagts på att fördela arbetena över dygnets alla timmar och att upprätta så kallade arbetszoner.

– Precis som vanligt görs inte alla arbetena samtidigt vilket innebär att arbetena är fördelade över hela stopptiden, till både dag- och nattarbete. Syftet är att hålla isär arbetsgrupper i så stor utsträckning som möjligt.

Eftersom majoriteten av arbetena skuts på framtiden kommer ett ytterligare underhållsfönster krävas. Den här gången handlar det snarare om akuta och livsuppehållande åtgärder i anläggningarna.

– Vi fokuserar på några få huvudaktiviteter som tryggar vår produktion under ett antal månader framåt. Vi kan helt enkelt inte vänta med att till exempel bryta gratebandet för att inte riskera vår arbetsmiljö och anläggning, säger Jan Carlsten.