I fronten för Kirunas framtid

5 mars 2019
Maskin under jord.
Betong blandad med stålfiber sprutas på väggar och tak som en del av bergförstärkningen i undersökningsorten.

På 1 375 meters djup, ungefär under Matojärvi idrottsplats, pågår arbetet med att ge svar på en viktig gåta: hur mycket mer malm finns det i Kiruna?– Det är klart det är inspirerande, man tänker på framtiden, säger betongsprutaren Joel Wahlberg som är med och bygger den nya undersökningsorten.

Beskedet i oktober i fjol skakade om många i såväl Malmfälten som i resten av landet. Malmkroppen i Kiruna fortsätter inte neråt med den form som den haft under de senaste över hundra årens brytning. Den minskar kraftigt i söder under huvudnivån 1365, men fortsätter ut i det okända mot norr.– För att komma åt att undersöka fyndigheten mot djupet måste vi förlänga undersökningsorten norrut. Därifrån kan vi sedan diamantborra ner mot 2 300 meters avvägning och få en bättre bild av vad som finns mellan Kiirunavaara och Luossavaara, sägerPierre Heeroma som är direktör för prospektering, strategi och affärsutveckling.

Orten ska drivas under hela 2019, när de första 400 metrarna av totalt 1 400 meter är klara kan man ställa in ett antal diamantborrningsaggregat. Utifrån det resultatet kan man sedan besluta i vilken vinkel resten av orten ska gå.– Från varje borrplats borras en solfjäder av hål utåt och neråt mot det vi hoppas är fortsättningen på fyndigheten. Om vi får träffar så kan vi sedan borra tätare för att få högre kännedom. Vi hoppas kunna lämna besked om vilken potential som finns i början på 2021, säger Pierre Heeroma.

Joel Wahlgren gillar jobbet i orten, trots värmen. ”Det går ett i ett, varje dag i högt tempo.”

I orten som går över 1 000 meter under markytan (1 375 är djupet under nollpunkten vid Kiirunavaaras gamla topp) är det 25 grader varmt och fuktigt som i en regnskog. Värmen stiger ju djupare man kommer i berget, och värmen från maskinerna som arbetar gör sitt till. Betongsprutaren Joel Wahlberg på LKAB Berg & Betong sprider med säker hand betongen över det nakna berget i de senast drivna fem metrarna ort.– Det är intressant att vara här när man tänker på vad det betyder. Det är lite ovanligt jämfört med andra ställen, säger han.

Sprutbilschauffören Emil Flygare kör åt Kauppis entreprenad. Han levererar betongblandningen och håller kontakt med Joel via radio under arbetet.– Vi har ett bra samspel mellan oss entreprenörer, LKAB Berg & Betong och LKAB. Jag har jobbat tio år med det här och är ju runt överallt, det är min vardag, jag tänker kanske inte så mycket på det där med framtiden. Fast nu när jag tänker efter… Jag har ju varit med och gjutit det nya stadshuset också!

Emil Flygare ser till att Joel Wahlberg får rätt blandning på betongen.

Det skjuts en salva varje natt. Sen sker lastning, skrotning, betongsprutning, rensning, bultning, utsättning, borrning och slutligen laddning av en ny salva i tät följd. På det sättet drivs orten allt längre norrut cirka fem meter om dagen. Närmare och närmare svaret på den där gåtan.