HYBRIT lyfts fram som ett av de mest ambitiösa initiativen vid FN:s klimattoppmöte

24 september 2019
First Phase Digital

SSAB, LKAB och Vattenfall, ägarna bakom HYBRIT-initiativet, blir medlemmar i Leadership Group for Industry Transition, ett initiativ som lanserades vid FN:s klimattoppmöte i New York av Sveriges statsminister Stefan Löfven. På mötet lyftes även HYBRIT-initiativet fram som ett av de mest ambitiösa och mest transformativa initiativen för att hantera klimatförändringarna. Syftet med Leadership Group är att påskynda övergången till att minska koldioxidutsläppen även i linje med målen i Parisavtalet.  

FN:s generalsekreterare António Guterres har bjudit in världen till ett klimatmöte den 23 september, för att presentera konkreta realistiska planer på att minska växthusgaser för att nå nollnetto utsläpp 2050. Sverige tillsammans med Indien har fått förtroendet att visa på vikten av att industrin blir mer hållbar och fossilfri.

HYBRIT:s ägare deltar i "Leadership Group for Industry Transision"

Under toppmötet, lanserade Sveriges och Indiens regeringar, ”Leadership Group for Industry Transision”, av statminister Stefan Löfven. HYBRIT:s ägare kommer att vara några av de utvalda i ledningsgruppen. Samtidigt lyftes HYBRIT upp som ett av fyra exempel i världen som anses vara de mest ambitiösa och mest transformativa initiativen för att tackla klimatförändringarna.

Ledningsgruppen kommer att arbeta för att påskynda övergången inom flera industrisektorer så att fler väljer en mer klimatvänlig väg i linje med Parisavtalets mål, samtidigt som de ska sträva efter att nå nettonoll koldioxidutsläpp vid 2050. Genom att stödja regeringars och industriers omvandling för att minska koldioxidutsläpp från industrin, samt att etablera en arena för innovation genom offentligt och privat samarbete, kommer Leadership Group att kunna ge riktlinjer för ett framgångsrikt och förbättrat genomförande av Parisavtalet. Samtidigt följer man principerna och bestämmelserna i FN: s ramkonvention om klimatförändring (UNFCCC) och Paris Avtal inklusive eget kapital och CBDR-RC.

En enorm potential för fossilfritt stål

– Stålindustrin ses som en av de sektorer som är svåra att förändra, men vi är övertygade om att det går att minska utsläppen även här. Det är därför vi tog initiativet till att skapa HYBRIT. Fossilfritt stål har en enorm potential och kan hjälpa många kundsegment att bli fossilfria. Vi tror att förändringen är positiv både för klimatet och för vår industris konkurrenskraft, säger Martin Lindqvist VD och koncernchef på SSAB.

– HYBRIT är ett av de mest ambitiösa industriella övergångsprojekten som finns globalt idag. Alla tre företagen har åtagit sig att vara fossilfria redan år 2045. Vi har alla konkreta tidsplaner för att nå det målet och har genom HYBRIT startat byggandet och gjort investeringar för att påbörja den övergången. För oss på LKAB, Europas största järnmalmsproducent är HYBRIT en viktig del för att skapa en klimatneutral värdekedja från stenen i berget till det varma stålet, och vi gör detta med stöd från den svenska regeringen och tillsammans med akademin, säger Jan Moström, VD och koncernchef, LKAB.

Inspirerar andra att samarbeta

– Med HYBRIT och Leadership Group tar vi chansen att vara en del av övergången och arbeta med lösningar för vår tids viktigaste utmaning. Tillsammans vill vi inspirera andra att samarbeta över organisatoriska gränser, eftersom verkliga förändringar och nya affärsmöjligheter kräver en fossilfri värdekedja, säger Magnus Hall, VD och koncernchef för Vattenfall.

Leadership Group fokuserar främst på (a) industrier som är svåra ställa om (står för över 30 procent av de globala utsläppen); och (b) att tillhandahålla ett specifikt verktyg kring politiska ramar, mekanismer och färdplaner som en modell för hur regeringar och industrin kan arbeta tillsammans mot övergången och förstå att det kommer att se annorlunda ur i varje sektor och land.

Facebook Live-evenemang 24 september

I samband med toppmötet, på plats i New York kommer Rocky Mountain Insitute ha ett Facebook Live-evenemang där de bjudit in HYBRIT. För att se eventet den 24 september, kl. 15.30 svensk tid, klicka här. Om du vill vara på plats, kontakta yvonne.edenholm@hybrit.se 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Yvonne Edenholm, Informationschef Hybrit Development, yvonne.edenholm@hybrit.se +46 722 465 765 Mia Widell, Presschef SSAB, mia.widell@ssab.com +46 76 5272501 Anders Lindberg Informationschef LKAB anders.lindberg@lkab.com +46 980 783 55 Magnus Kryssare Kommunikatör Vattenfall Magnus.Kryssare@vattenfall.com +46 76 769 56 07