Från examensarbete hela vägen till chef för Celine

22 september 2022

Ett par utbytesterminer tog Celine Debras från Frankrike till Luleå. Där gavs chansen att göra examensarbete för LKAB och nu, tolv år senare, är hon fortfarande kvar.

Kvinna i hjälm under jord

Varför ville du jobba på just LKAB?

Jag bodde i Frankrike, gick en ingenjörsutbildning inom geologi och hade aldrig hört talas om LKAB tidigare. Min utbildning hade ett utbyte med Luleå tekniska universitet som tillät studenter att specialisera sig inom mineraliseringar och malmgeologi, så under mitt andra studieår flyttade jag till Luleå för att läsa två terminer vid LTU. Min plan var att flytta hem till Frankrike igen efter utbytesåret för att starta min karriär där, men så blev det inte. Under den andra terminen fick jag möjlighet att göra mitt examensarbete för LKAB och kort därefter sökte de en geolog till en ny gruva i Malmberget. Just då fanns det inte många lediga jobb inom gruva och prospektering i Frankrike så jag sökte och fick tjänsten och tänkte att jag får väl testa att jobba här i ett par år. Nu har det gått 12 år och jag är fortfarande kvar.

Hur har din LKAB karriärväg sett ut?

Jag började i en roll som både prospekterings- och gruvgeolog eftersom det på den tiden inte fanns någon prospekteringsavdelning. Den rollen var jag kvar i 6–7 år i innan jag gick på föräldraledighet. När jag kom tillbaka skedde en omorganisering. Det skapades en prospekteringsavdelning och jag blev omflyttad till Svappavaara. Där jobbade jag i två år till som gruvgeolog innan jag gick på en andra föräldraledighet. När det blev dags för mig att komma tillbaka kände jag att jag ville göra något annat så jag sökte och fick en tjänst som gruppchef geologi i Kirunagruvan och tillträdde i maj 2019. I november 2020 skulle min chef sluta och erbjöd mig att bli tillförordnad efter honom. När den tjänsten sedan annonserades ut i februari 2021 sökte jag och fick den och har jobbat som sektionschef sedan dess.

Vad har varit avgörande när du har tagit ett steg i din karriär?

Det har varit en kombination av mentorskap och personlig utveckling. I min tidigare roll hade jag en superbra mentor och kände mig verkligen sedd. Jag skulle säga att det finns en kultur och en struktur inom LKAB av att se personer och vara proaktiv när det kommer till rekryteringar och karriärresor.

Vad hade du gett för råd till en nyanställd som vill utveckla sin karriär inom LKAB?

Att våga vara sig själv och göra det man vill. Uttryck dina önskningar och intressen så kommer andra att hjälpa dig på vägen. Men då handlar det också om att vara öppen och vilja lära sig.

Vad är ditt bästa tips för att komma in i en arbetsgrupp?

Man ska vara öppen och genuint nyfiken på andra människor, då kommer man snabbt in i gruppen.