Framtidsjobben finns i Norrbotten

6 april 2021
Person i arbetskläder och gruvhjälm.
LKAB tryggar framtidsjobben i Norrbotten. Celine Debras arbetar som sektionschef för gruvplaneringen på LKAB i Kiruna.

Världens första produktionsanläggning för fossilfri järnsvamp i Gällivare är av stor betydelse för kommunen men också hela Norrbotten som blir navet när LKAB leder omställningen av framtidens järn- och stålindustri. – Här finns framtidsjobben. Det blir ett centrum för innovation och trygga arbetstillfällen, säger Grete Solvang Stoltz, HR- och hållbarhetsdirektör på LKAB.

Utvecklingen av ny vätgasteknik i HYBRIT-initiativet skapar nya jobb, sänker globala koldioxidutsläpp, säkrar industrins framtid och skapar möjligheter för export i framtiden. Demonstrationsanläggningen i Gällivare är första delen i en fullskalig industrialisering. – Vår bedömning är att bara själva demonstrationsanläggningen kommer skapa ett par hundra arbetstillfällen som är en del i hela värdekedjan för fossilfritt stål. Bara drift- och underhåll av en anläggning av den här storleken handlar om mellan 200–300 personer. Sedan räknar vi med drygt 2 000–3 000 årsarbeten i Malmfälten under hela omställningen som sträcker sig under en 15–20-årsperiod, säger Grete Solvang Stoltz. Det kommer att behövas resurser från både forsknings- och utvecklingsbolaget Hybrit och ägarbolagen, men även ett nära samarbete med leverantörer.

LKAB_KL_20151217_0552.jpg

LKAB:s nya strategi och omställningsplan ska leda till att minska eller helt eliminera koldioxidutsläpp hos globala kunder, motsvarande tre gånger så mycket som Sveriges alla bilar släpper ut. En plan som kommer kräva investeringar på 10–20 miljarder om året med början om bara ett par år när nya industrianläggningar ska byggas både ovan jord på industriområdena samt utbyggnad av infrastruktur i gruvorna. LKAB blir även Sveriges största, sannolikt Europas största, producent av vätgas. En plan som ställer krav på ny elöverföring och kraftig utbyggnad av grön elproduktion.– Vi kommer att behöva flera tusen entreprenörer årligen i en 15–20-årsperiod för att bygga våra nya anläggningar, säger Grete Solvang Stoltz. De indirekta effekterna blir långt större. Runt denna omställning kommer det skapas stora möjligheter. I stålindustrin, bygg- och anläggning, nya industrier och all annan service runt omkring – men allt börjar hos LKAB, i gruvorna.

Framtidsjobben finns i Norrbotten, men jobben är inte allt när familjer ska välja var de slår ner bopålarna. – Vi har vår fantastiska natur och livskvalitet. Vi behöver öka bostadsbyggandet i Malmfälten. En bra skola, vård och omsorg är avgörande för att få familjer att vilja flytta hit såväl som stanna kvar. Vi är många som kommer behöva jobba hårt för att möjliggöra detta. Vi kan alla vara delaktiga i att göra vår del av landet attraktivt, säger Grete Solvang Stoltz.