Frågor och svar om det nya läget i LKAB

26 oktober 2018

De nya rönen om malmkroppen i Kiruna kan väcka frågor och funderingar om framtiden. Vi har samlat några frågor och svaren på dem.

Pressmeddelande: Ett nytt läge för LKAB

Vad betyder det här för LKAB?

– Att vi är i ett helt nytt läge och måste satsa kraftigt för att bredda vår verksamhet och samtidigt söka nya fyndigheter. Vi kan inte ta för givet att malmkroppen i Kiruna fortsätter med samma volym som hittills. Samtidigt är vi väl rustade och har redan inlett flera projekt för framtiden, som att utveckla nästa generations storskaliga underjordsbrytning, en koldioxidfri stålprocess och återvinning av värdefulla mineraler ur gruvavfallet, exempelvis.

Är malmen slut i Kiruna?

– Nej, vi ser att mineraliseringen fortsätter mot djupet och norrut, men vi vet ännu inte hur mycket det finns. Vi måste undersöka mer, och det tar ett par, tre år innan vi har en klarare bild.

Stoppar ni samhällsomvandlingen nu?

– Nej, brytningen fortsätter ner till huvudnivå 1365, vilket betyder att alla planer fortfarande gäller fram till cirka 2035, som vi har meddelat.

Kommer det att bli varsel och nedskärningar?

– Nej, nu gäller det att fokusera på produktionen och effektiviteten så vi säkrar LKAB:s ekonomiska kraft att göra de investeringar som behövs för att behålla konkurrenskraft och utveckla bolaget. De nya rönen påverkar oss inte i dagsläget, det här handlar om LKAB:s framtid.

Varför har ni inte sett det här tidigare?

– Vi har sett och berättat att mineraliseringen minskar i söder och i stället drar sig norrut. Vi har inte sett hur mycket den minskar i söder för att vi inte undersökt så djupt längs hela malmkroppen. Det arbetet påbörjades 2016 just för att få bättre kunskap inför beslutet om eventuell fortsatt brytning under nivå 1365.

Hur länge har ni vetat om detta?

– Prospekteringen handlar om att bygga på kunskap och att göra tolkningar. Det är borrningar efter 2016 fram till idag som nu har sammanställts och analyserats. De nya slutsatserna har klarnat de senaste månaderna. Vi vill informera om ändrade förutsättningar för vår verksamhet så tidigt som möjligt, därför berättar vi detta nu trots att vi behöver undersöka flera år till för att få en klarare bild.

Blir det någon brytning under 1365?

– Det är för tidigt att säga, vi måste dels undersöka mineraliseringen mer, dels utveckla tekniker som gör att vi kan bryta storskaligt med bibehållen säkerhet och lönsamhet på större djup. Det arbetet är redan påbörjat i projektet SUM, Sustainable Underground Mining, tillsammans med företagen ABB, Epiroc, Combitech och Volvokoncernen. Beslut om brytning under huvudnivån 1365 ska tas inom fem år.

Vad vet ni om malmen i Malm­berget och Svappavaara?

– Även där fortsätter prospekteringarna, men vi ser inte samma stora förändring som i Kiruna.

Letar LKAB efter andra fyndig­heter utanför Malmfälten?

– Ja, vi ökar vår prospektering och måste som gruvbolag alltid leta efter nya fyndigheter. I första hand gör vi gruvnära undersökningar, men vi kan även komma att söka mer i regionen.

Är det någon idé att fortsätta bygga i Kirunas nya centrum?

– Ja, det är fortfarande 450 000 kvadratmeter bostads- och lokalyta som måste ersättas i Kiruna över en period om minst femton år. Samhällsomvandlingen avstannar inte på grund av den nya kännedomen kring mineraliseringen i Kiruna.

Finns det risk att pengarna för samhällsomvandlingen tar slut? Kommer LKAB fortsätta sitt åtagande?

– Vi tar fortsatt vårt ansvar i samhällsomvandlingarna. I dagsläget har LKAB betalat ut omkring 6,8 miljarder kronor och reserverat ytterligare 11 miljarder kronor för omvandlingarna. Eftersom de är en förutsättning för fortsatt gruvbrytning kommer de att fortsätta så länge vi bryter malm.

Vill du läsa fler artiklar kring läget i LKAB hittar du dem här: