Förvaltningskontoret i Kiruna fyller 60 år

21 oktober 2020
Förvaltningskontoret i Kiruna. Arkivbild från LKAB
Förvaltningskontoret i Kiruna. Foto: LKAB:s arkiv

Inspiration till LKAB:s förvaltningskontor i Kiruna hämtade arkitekten Hakon Ahlberg bland annat från FN-byggnaden i New York. Det 13-våningar höga kontoret samlade ihop verksamheterna i Kiruna som tidigare varit utspridda på olika platser i staden.

Byggnaden var Norrlands första höghus och konstruktionen byggdes upp med moduler, likt Hötorgsskrapan i Stockholm samt amerikanska modernistiska storkontor. Byggnationen sattes igång 1957 och gick i rask takt. Inflyttningen i det nya förvaltningskontoret skedde i början av 1960. Den officiella invigningen var under Gruvans dag då besökare också fick gå på rundvandring i byggnaden.

Kuriosa från 1960

• Våningarna målades i olika färger för att man lättare skulle kunna orientera sig i byggnaden.

• Den totala våningsytan är 14 000 kvadratmeter.

• Byggnadens totala volym är 40 000 kubikmeter.

• I byggnaden fanns 6 hissar med kapacitet för sammanlagt 98 människor

• En modern ”robotväxel” med stor kapacitet installerades och ersatte tidigare tre lokalväxlar.

Julen 1961 var första gången det stod God Jul på fasaden. Man täckte då en del av kontorsfönstren med pappskivor och andra i kontor fick belysningen vara antingen släckt eller tänd. Bland de som huserar i byggnaden idag återfinns bland annat konferensrum, filmsal, posten, LKAB Malmtrafik, kommunikationsavdelningen, miljö, IT, forskning och utveckling.