Fortsatt utveckling av människans bästa vän

14 juni 2021

Spot är en riktig brukshund – en arbetande hund för flera olika ändamål. Förutom de många användningsområdena har Spot förmåga att ta sig från punkt A till B på egen hand och på operatörens kommando.   

 

LKAB_Spot_210205_0181_RGB.jpg

Nikolaos Petropoulos tillsammans med Spot. 

Spot påbörjade sin anställning på LKAB under hösten 2020 och nu, drygt nio månader senare och efter intensiv träning, är Spot både tryggare och säkrare i LKAB:s miljöer. Spot är nämligen utrustad med AI-teknik vilket innebär att robothunden har förmåga att känna igen miljöer, anpassa sig till terrängen och utveckla rörelsemönster utifrån situationer som hunden utsätts för.  – Spot har genomfört en 520 meter lång Autowalk och samtidigt scannat av området. Genom Spot kan vi få tillgång till detaljerad 3D-data från specifika eller svåråtkomliga områden, säger Nikolaos Petropoulos. Robothunden kan alltså navigera genom en utmanande terräng, undvika hinder i form av till exempel fordon, och ta ut en kvalificerad kompassriktning. På operatörens kommando kan Spot skickas till ett mål genom funktionen Autowalk. Med andra ord; ungefär på samma sätt som en brukshund används för att söka eller spåra och på samma sätt som brukshunden gör ett vägval baserat på bland annat lukt och hörsel har Spot förmåga att göra en kvalificerad vägvalsbedömning.– Genom olika tekniker, till exempel sensorer och scannrar – som kan interagera med Spot, kan vi göra fantastiska saker. Vi utvecklar också ett navigationssystem tillsammans med Luleå Tekniska Universitet, som gör det möjligt att i ännu större utsträckning undersöka områden i gruvan.

Spot är utan tvekan flera tassande steg i riktningen mot ett ännu säkrare LKAB. Men trots att hunden levereras med flera imponerade färdigheter utvecklas funktioner och tekniker för LKAB:s specifika behov. Ett av flera utvecklingsområden handlar om att nyttja Spot som en bärare av utrustning, av till exempel första hjälpen förband, värmekameror, avancerade scannrar och drönare. – Det här är ett ytterligare verktyg i vår verktygslåda men inget som ersätter något. Vi kan däremot bli bättre på väldigt många saker som gör arbetet både säkrare och effektivare. Framtiden innehåller så många möjligheter!