Förstudie genomförs för nytt sjukhus i Kiruna

5 mars 2021

Region Norrbotten och LKAB har enats om ett avtal om förstudie för ett nytt sjukhus i Kiruna som ska ersätta det befintliga som en del av samhällsomvandlingen. – Det är bra att vi nu har en överenskommelse. Förstudien ska vara färdig om knappt ett år, så det brådskar att komma igång med arbetet. Vi kommer att fortsätta förhandlingarna så snart resultatet av förstudien finns på plats, säger Kenneth Backgård, regionstyrelsens ordförande.

Det nuvarande sjukhuset i Kiruna beräknas bli påverkat av gruvbrytningen kring år 2030. Ett nytt sjukhus ska stå klart i god tid före det årtalet för att en flytt av verksamheterna ska gå smidigt och utan störningar.

– Förstudien ska ge underlag för vilka funktioner vi behöver och vill ha i ett nytt sjukhus, men den bör också kunna ge svar på var i Kiruna sjukhuset ska uppföras. Det ligger i båda parters intresse att övergången sker på bästa möjliga sätt så att Kirunaborna kan få fortsatt god vård av hög kvalitet, säger Kenneth Backgård.

Avtalet som parterna enats om nu handlar om hur förstudien ska genomföras och att LKAB står för kostnaderna.

– Vi ska betala eftersom det är vi som orsakar behovet av ett nytt sjukhus. Vi kommer att ersätta Region Norrbotten ekonomiskt så de kan bygga upp ett nytt modernt sjukhus. Att ha en god sjukvård är viktigt både för oss som bolag och för ett attraktivt samhälle. Vi planerar enorma satsningar på att lägga om hela vår produktion och tillverka koldioxidfri järnsvamp, det kommer att skapa tusentals nya arbetstillfällen och behov av nyrekryteringar, säger Stefan Hämäläinen, direktör för samhällsomvandlingarna på LKAB. 

Förstudien ska ge underlag för hur det nya sjukhuset ska utformas, såväl till storlek som funktioner. Därefter startar diskussionerna om vilken ersättningen ska bli. Förstudien ska enligt avtalet vara färdig till årsskiftet 2021/2022.