Förlängd prognos för återställning av Malmbanan påverkar LKAB

29 december 2023

Under fredagen 29 december meddelade Trafikverket en ny prognos för när trafiken på Malmbanan mellan Kiruna och Narvik kan släppas på igen. De meddelade tidigare en preliminär prognos 9 januari men har alltså nu förlängt detta till slutet av januari.

‒ Sista januari känns som en rimlig tid att förhålla sig till sett till de utmaningar som fortfarande står inför. Men vi vill vara tydliga med att även denna prognos måste ses som preliminär och kan komma att uppdateras, säger Simon Sunna, tillförordnad enhetschef järnväg nord vid Trafikverket, i ett pressmeddelande publicerat på trafikverket.se.

I samma pressmeddelande informerar de att arbetet med byte av slipers och övrig återställning på banan hittills har flutit på mycket bra och till dags datum har de bytt närmare 6 000 slipers på sträckan mellan Tornehamn och Vassijaure. Dock väntas under veckan mycket låga temperaturer, ner mot -30 grader, vilket skapar osäkerhet kring arbetet framåt, i synnerhet med hänsyn till personalens arbetsmiljö:
‒ De som jobbar med återställningen har så här lång gjort en grymt stark insats, men vi kommer aldrig att riskera någons hälsa, säger Simon Sunna, i pressmeddelandet.

Får stora effekter för LKAB

Tillgången på Malmbanan och behovet av åtgärder som t.ex. dubbelspår har sedan länge varit ett orosmoment för LKAB, något som har kommunicerats vid ett flertal tillfällen tidigare. Det aktuella läget och den nya prognosen belyser detta ytterligare och LKAB ser en direkt påverkan som kommer att fortsätta långt in i 2024.
‒ Det är väldigt bekymmersamt och det får stora effekter för oss om det drar ut så på tiden. Vi talar om intäktsförluster på runt 100 mkr om dagen, säger Linda Bjurholt, logistikchef LKAB.

Utöver den rent ekonomiska påverkan som stoppet orsakar så växer även lagren av pellets, rågods och specialprodukter på backen i både Kiruna och i Svappavaara. Idag ligger det redan ca 1 miljoner ton pellets lagrat utomhus, och det fylls på varje dag.

Materialhögarna växer

‒ Vår verksamhet står aldrig still, det spelar ingen roll om det är helg eller vardag. Det scenario vi ser idag är att om gruva och verk fortsätter gå enligt plan kommer vi i slutet av januari att ha runt 2,6 miljoner ton pellets lagrat på marken i Kiruna och Svappavaara, säger Markus Björnfot, planeringschef logistik LKAB.

Det förlängda stoppet innebär att LKAB kommer att behöva lagra större mängd pellets i Svappavaara än i ett normalläge. Dialog pågår därför med tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Norrbotten, för att säkerställa att situationen hanteras korrekt.

‒ Vår förhoppning är förstås att arbetet på banan ska bli klart tidigare än den nuvarande prognosen säger. Samtidigt förstår vi utmaningarna med väder och kyla. Det har gjorts väldigt bra insatser av alla så här långt men för oss såväl som andra så spelar varje dag roll. Vi har erbjudit Trafikverket att kunna stärka upp med personal eller annat som behövs om det kan bidra till att snabba på arbetet, säger Linda Bjurholt.

Länk till Trafikverkets Pressmeddelande

Högarna av pellets på LKAB:s områden i Kiruna och Svappavaara växer för varje dag som stoppet pågår
Stoppet på Malmbanan innebär att mängden av lagren av bland annat pellets i Kiruna och Svappavaara växer dagligen. Foto: David Björnström/LKAB