Flera salvor närmare en produktionsstart i Block 22

3 februari 2022
Borrigg i underjordsmiljö.

Återställningsarbetet i Kirunagruvan – efter den stora seismiska händelsen i maj 2020, börjar lida mot sitt slut. Inom kort påbörjas rasborrningen och parallellt med det förspräckning av berget. – Planen är att skjuta den första rassalvan i slutet av det andra kvartalet, säger Joel Kangas, gruvchef på LKAB i Kiruna. 

Ända sedan den stora seismiska händelsen inträffade, den 18 maj 2020, har ett intensivt återställnings- och tillredningsarbete pågått. Omkring 1 400 meter ny fältort har drivits tillsammans med stora bergförstärkningsinsatser. Samtidigt har ett omfattande analys- och strategiarbete genomförts, dels för att identifiera bakomliggande orsaker till händelsen, dels för att kunna upprätta en väl underbyggd strategi framåt och mot djupet. För när brytningen sker på allt större djup så ökar också bergsspänningarna. Därför är insatser inom ramen för ökad bergsäkerhet en central fråga för framtiden.– I Block 22 är malmkroppen smal och geologin komplex. För att få i gång rasflödet behöver vi bryta en hel del gråberg även. Det är viktigt att vi når det ovanliggande raset och det behöver vi göra för att så kallade bryggor inte ska bildas. De kan orsaka problem, hålla spänningar och ge upphov till seismiska händelser, säger Mirjana Boskovic, seismikspecialist på LKAB i Kiruna.  Mirjana Boskovic är en av flera medarbetare som arbetar med Block 22, med åtgärder och insatser för framtiden. Nu, drygt ett och ett halvt år senare, har arbetet kommit så pass långt så att nästa stora steg – rasborrning, kan påbörjas. – Det är otroligt viktigt att komma i balans med Block 22 för allt hänger ihop, alla produktionsområden i hela gruvan. Vi behöver helt enkelt komma i fas med Block 22 för att rätta till obalansen, säger Joel Kangas.

Block 22 har nämligen släpat en bit efter övriga produktionsområden och det påverkar den så kallade sekvenseringen, det vill säga; hur malmen bryts och lastas ut och hur gruvan successivt avsänks mot djupet. Sekvenseringen är central för all gruvbrytning och ska följa ett anpassat mönster. Det handlar om att skapa ett flöde och därför är det också fördelaktigt om Block 22 – mittenblocket i gruvan, drivs först mot djupet, likt en plogformation.    – Det kommer ta tid innan vi är i fas men vi har en bra systematik på plats. Det här är en fråga som fortfarande står högst upp på dagordningen och vi behöver göra allt och lite till för att något liknande inte ska inträffa. Det är det absolut viktigaste, en säker och effektiv gruva, säger Joel Kangas. 

Komplext och kompetent berg

Block 22 består inte bara av en komplex geologi utan också av kompetent berg. Det handlar om hårt och på sätt och vis starkt berg som har förmåga att bära stora spänningar. Och av den anledningen förspräcks området – för att spänningsavlasta berget. Det ska snarare ge upphov till fler men små seismiska händelser i stället för större spänningsinducerade händelser. – Under spräckningsprocessen induceras sprickor i berget med hjälp av gelen som pumpas in i borrhålen under hög tryck. På det sättet försvagas berget. Det blir inte lika kompetent som innan spräckningen och ska ge upphov till att flera mindre seismiska händelser registreras istället för en stor i det här området, säger Mirjana Boskovic och fortsätter;  – Vi använder oss av all erfarenhet och kunskap vi har för att lämna kvalificerade prognoser. Men vi har också utökat instrumenteringen på området, till exempel har vi installerat flera extensometrar och spänningsceller.  Spänningscellerna registrerar tryckförändringar och extensometrarna har, till skillnad från det omfattande geofonsystemet som finns i gruvan, förmåga att mäta långsamma, små och diffusa töjningar i berget. Geofonerna mäter snarare snabba rörelser, både stora och små. Datat som genereras är värdefullt i det fortsatta analys- och strategiarbetet eftersom både rörelser och töjningar kan upptäckas i ett tidigt skede. Med andra ord blir det möjligt att identifiera samband, känna, se och lyssna på berget i en större utsträckning.    – Till skillnad från en labbmiljö kan vi aldrig göra några upprepningar. En krans kan man aldrig skjuta två gånger vilket innebär att vi alltid har en ny verklighet att förhålla oss till, säger Mirjana Boskovic.

Från tillredning till produktion

I grund och botten handlar alla aktiviteter inom ramen för åtgärderna som görs på det skadedrabbade området i gruvan och i synnerhet på Block 22 om en ökad bergsäkerhet, om att utveckla och implementera lösningar för en säkrare och hållbarare gruva mot djupet.– Tiden är en jätteviktig faktor i det här arbetet för ju längre produktionen står stilla desto mer påverkas de övriga produktionsområdena, säger Joel Kangas.  Och det får konsekvenser. Brytningen måste anpassas så att blocken längst i norr och söder bryts i en snabbare takt medan blocken närmast 22 drar ner på takten. – Nu övergår vi från ett tillredningsskede till ett produktionsskede och öppnar upp produktionsområdet allt efter som, säger Joel Kangas.