En uppmaning att utvinna sällsynta jordartsmetaller i Europa

13 oktober 2021
Hand med pulver i.

European Raw Materials Alliance (ERMA) har släppt sin handlingsplan för att säkra tillgången till sällsynta jordartsmetaller för europeisk industri. Det konstateras att 95 % av alla elbilar använder sällsynta jordartsmetaller i elmotorerna och att Europa inte har någon egen utvinning av jordartsmetaller.

Rapporten heter Rare Earth Magnets and Motors: A European Call for Action och beskriver den nuvarande och förväntade europeiska efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller samt åtgärder som bör vidtas för att säkra deras tillgång.– Som medlem i Råvarualliansen (ERMA) stödjer LKAB det tydliga fokuset på hela värdekedjan. Marknaden för elbilar växer kraftigt. Permanentmagneter, som innehåller sällsynta jordartsmetaller, är en omistlig del av elmotorn och drivlinan. Rapporten pekar på att avsaknad av kontroll av värdekedjan uppströms, det vill säga utvinningen av jordartsmetaller, medför en risk att långsiktigt tappa kontrollen över värdekedja nedströms, till exempel utveckling och produktion av motor och drivlina. Säkra inköp av regionala råvaror är därför avgörande, säger David Högnelid, Strategichef, Affärsområde Specialprodukter.

Efterfrågan på permanentmagneter med hög energitäthet ökar exponentiellt. De är avgörande för tillämpningar som vindkraft, elbilar och kommunikationsteknik, vilket gör deras försörjning avgörande för EU:s uttalade ambition att övergå till en grön, digital ekonomi. EU är idag en världsledare inom tillverkning av elmotorer, men är nästan helt importberoende när det gäller permanentmagneter med jordartsmetaller, varav mer än 90 % produceras i Kina.– Dessutom belyser rapporten miljöaspekterna av produktionen. Här har LKAB potential att sätta den nya gröna standarden för utvinning och förädling av sällsynta jordartsmetaller, med ReeMAP-projektet som syftar till att utvinna sällsynta jordartsmetaller från gruvavfall som en cirkulär produkt, säger David Högnelid.

Ta del av hela rapporten Rare Earth Magnets and Motors: A European Call for Action.

Europeiska råvarualliansen (The European Raw Materials Alliance, ERMA)

Den Europeiska råvarualliansen som tillkännagavs av Europeiska kommissionen i september 2020 är en  av en handlingsplan för kritiska råvaror. Alliansen samlar över 500 partner, däribland industrin, statliga organisationer, icke-statliga organisationer, fackföreningar och universitet.

EIT RawMaterials

EIT RawMaterials är en EU-organisation som tillhandahåller en samarbetsmiljö för banbrytande innovationer genom att koppla samman affärer med akademi, forskning och investeringar. Visionen är göra råmaterialsektorn till en konkurrensfördel för Europa.