”Det är omöjligt att inte ryckas med av allt spännande som händer”

7 november 2018
person

Michael Palo är produktionsdirektör för Division Norra sedan den 15 augusti 2018. Här berättar han om sin nya tjänst.

Berätta om din roll?

– Den korta beskrivningen är att jag leder LKAB:s produktionsverksamhet i Kiruna. Jag har det övergripande ansvaret för att vi säkrar lönsamhet och långsiktighet, jobbar strategiskt, effektivt och säkert.

Vad gör du på jobbet just nu?

– För att göra ett bra jobb vet jag att jag behöver skapa mig en egen bild av verksamheten. Därför ägnar jag första tiden åt att besöka olika arbetsplatser, både under jord, i verken, på kontor och i verkstäder. Jag lyssnar, pratar och suger åt mig information för att få en känsla för företagskulturen och människorna.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att få möjligheten att leda världens största underjordsgruva! Det här mer än bara ett jobb för mig, gruvindustrin finns liksom i blodet. Jag är uppvuxen i Gällivare och LKAB har alltid funnits där. Det är omöjligt att inte ryckas med av allt spännande som händer i och kring gruvbranschen.

Vilka är de största utmaningarna för Division Norra?

– En stor utmaning idag är kompetensförsörjningen då generationsväxlingen har skapat ett visst tomrum, vilket i kombination med att det finns få arbetssökande har skapat ett besvärligt läge. Sedan är brytningen på djupet i sig en utmaning. I första hand gäller att det ska vara säkert att arbeta i gruvan, men det ska också vara lönsamt och effektivt. Vi behöver ta tekniksprång och där kommer testgruvan att spela stor roll.

– Efter den tragiska dödsolyckan i Svappavaara så konstaterar jag att vi inte är i mål med säkerhetsarbetet. Varje olycksfall är ett olycksfall för mycket och så länge vi har tillbud och olycksfall så ökar också risken för att det som inte får hända, händer igen. Vi måste dra lärdom av varandra och andra inom samma bransch. Vi får aldrig per automatik tänka: ”Det där händer inte hos oss” och alla måste förstå roller och ansvar oavsett position inom företaget.

Hur spenderar du helst en fin hösthelg?

– Helst är jag tillsammans med familjen i stugan efter Byskeälven, men jag spenderar mer än gärna en helg uppe till fjälls också.