Deformationsprognoser för Kiruna ses över

15 december 2021
Kiruna gamla centrum.
Kiruna gamla centrum.

Det senaste året har LKAB sett påverkan på fastigheter i centrala Kiruna som enligt prognoserna ännu inte skulle ha berörts så mycket som de gjort. Därför sker nu en översyn av underlag och metoder för att beräkna framtida deformationer från gruvbrytningen.

Alla fastigheter som LKAB köpt för att avveckla som en del av den pågående samhällsomvandlingen kontrolleras regelbundet för att man ska kunna följa hur de påverkas av rörelserna i marken. Den nyare delen av det så kallade Postenhuset har tömts i förväg under 2021 sedan spricktillväxten ökat och i Tempohuset har förstärkningsåtgärder satts in. Bolagsskolan undersöks nu sedan påverkan gått snabbare än förväntat. Det handlar om sprickor i golv, väggar och balkar som kontrollerats kontinuerligt och analyserats av externa fastighetsexperter.

– Att vi ser den här ökade takten i påverkan på fastigheter tidigare än förutsett gör att vi vill se över beräkningarna. Vi ska både ta in mer fakta om hur berggrunden och grundvattnet påverkas av brytningen, och förbättra metoderna för hur vi skapar prognoserna, säger Magnus Backe, områdeschef på LKAB i Kiruna.

Arbetsgrupp

En grupp med deltagare från LKAB:s gruvplanering, miljöavdelning, teknik- och processutveckling, samhällsomvandling samt LKAB Fastigheter arbetar med frågan och kommer även att ta in extern expertis. Gruppen låter genomföra mätningar som borrningar i berggrunden och installation av instrument på fastigheter, och bygger vidare på kunskapen om hur markdeformationer påverkar olika byggnadskonstruktioner.

– Vi kan inte utesluta att prognoserna för när områden måste avvecklas kommer att förändras, det kan då innebära att boende i nuvarande centrum måste flytta tidigare än vi har sagt hittills. Det är inget vi önskar då vi givetvis vill att hushåll, företag och organisationer ska få besked i god tid om när man måste flytta. Men det är väldigt komplext att flera år i förväg förutse hur gruvbrytning på en kilometers djup ska påverka markytan, det är orsaken till att vi behöver vi ha lång framförhållning och relativt stora områden avvecklade i god tid för att möjliggöra våra framtidssatsningar och bygga ett långsiktigt starkt LKAB, säger Magnus Backe.

Förstärkning av fastigheter

Som en del av utredningarna undersöks också olika former av förstärkningsåtgärder i fastigheter som har sprickor, varav en del redan används. Det kan handla om förstärkning med pelare som stöttar bärande delar, eller gjutning med betong för att stärka grunder. Generellt påverkas större byggnader av betong mer, medan mindre hus och fastigheter av trä inte påverkas lika mycket.

– Vårt mål är att kunna göra en kontrollerad avveckling av de berörda fastigheterna, de ligger ju i områden som ska tömmas och vi vill utföra det med bibehållen säkerhet för personer och egendom. Har man som boende funderingar ska man i första hand kontakta sin hyresvärd, som sen kan kontakta oss. Det går också bra att höra av sig direkt till oss om man känner oro eller vill veta mer. Vi sätter säkerheten först i all vår verksamhet, det gäller även påverkan ute i samhället, säger Magnus Backe.