COP25: Industriellt partnerskap för framtidens koldioxidfria gruva

16 december 2019
Personer i paneldebatt sitter i stolar under en skärm

Under FN:s klimattoppmöte i Madrid, COP25, hölls en paneldebatt om Sustainable Underground Mining, SUM. Syftet med seminariet var att ge konkreta exempel på och inspirera andra till samarbetsprojekt likt det som LKAB, ABB, Epiroc, Combitech och Volvokoncernen ingått – att tillsammans skapa framtidens gruva som är koldioxidfri, digitaliserad och autonom.

— Fler och fler inser att samarbete är nödvändigt för att vi ska uppnå klimat- och hållbarhetsmålen, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

Efterfrågan på järnmalm kommer att öka under de närmaste decennierna. Det skrot som finns att återvinna räcker inte, utan mer malm kommer att behöva brytas – bland annat i LKAB:s gruvor i Malmfälten.

Men för att minska klimatpåverkan i järn- och stålbranschen krävs en förändring, och ett sådant förändringsarbete pågår just nu i SUM. Genom att fem svenska industriföretag har ingått partnerskap nyttjas den kompetens som behövs för att nå målet om en koldioxidfri gruva med smarta, autonoma fordon och innovativa ledningssystem som tillsammans genererar säkrare arbetsmiljö och högre produktivitet.

Ökat intresse för industriellt partnerskap

I hård konkurrens med andra programpunkter på klimattoppmötet i Madrid, drogs seminariet om hållbar gruvdrift fullt hus. Intresset från omvärlden ökar för industriella partnerskap som det i SUM.

— Branschpartnerskap är nyckeln till att leverera systemlösningar som skapar välstånd för samhället och industrin, säger Niklas Wahlberg, ansvarig för systemlösningar och partnerskap på Volvokoncernen.

— Vi är stolta över att vara en del av SUM-projektet som kommer att öka produktiviteten för LKAB, förbättra arbetsförhållandena inklusive säkerhet och gynna miljön med målet att driva omvandlingen till en hållbar gruvdrift globalt, säger Anders Hedqvist, vice president Research and Development, Epiroc.

— Det här projektet är unikt. Tillsammans ska vi göra gruvbrytningen helt koldioxidfri. Det gäller att hitta lösningar som samverkar och där människan är i fokus, säger Lars Ydreskog, vice vd på Combitech och digitaliseringsrådgivare. — Tillsammans arbetar vi för att gemensamt hitta nya metoder och smartare lösningar för framtidens hållbara gruvbrytning. Med vår kunskap inom automation och elektrifiering av underjordsgruvor, bidrar vi till omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna, säger Björn Jonsson, affärsområdeschef för ABB Industrial Automation, Sverige.

Jan Mostrom_LKAB_a_COP25.JPG

Samarbete en förutsättning

Efter 2030 ska LKAB stå redo att bryta järnmalm djupare ner i gruvorna i Kiruna och Malmberget, för att säkra långsiktig konkurrenskraft. Det förutsätter att beslut fattas redan i mitten på 2020-talet för en av Sveriges största industriinvesteringar någonsin. 

— Vårt mål är att skapa en helt fossilfri värdekedja, från gruva till färdigt stål. Vi tar oss an utmaningarna tillsammans genom att varje företag i SUM bidrar med sin expertkunskap. Ensamma klarar vi det inte, samarbete är en förutsättning, säger Jan Moström.