Brand i traktor på block 9 nivå 964 är släckt

30 april 2020

Branden på block 9 nivå 964 släcktes strax efter klockan 09.00 på torsdagsförmiddagen.

Larmet om branden kom in klockan 08:10 till industrivakten. Chauffören påbörjade släckningen av fordonet omedelbart och fick assistans av två ytterligare medarbetare. Gruvinfarten stängdes omedelbart och personal nära platsen evakuerades till brandcell på nivå 1045. Branden är nu släckt och kylning av den heta traktorn genomförs.

De tre personer som varit delaktiga i släckningsarbetet har andats in rök och förs nu till sjukhus. Ytterligare tre personer har andats in rök och förs till sjukhuset för kontroll. 

448 personer fanns nere i Kirunagruvan vid brandtillfället. Alla är nu i säkerhet. 

Uppdatering 09:50: 

Insatsen är avslutad. In- och utfarten till gruvan är öppen och gruvan återgår till normal produktion.  

Fem medarbetare som befann sig i närheten av brandområdet hjälpte till direkt i släckningsarbetet. Det har haft stor betydelse för utgången och tack vare ett sabbt agerande kunde omfattningen av branden begränsas. En betydelsefull och viktig insats för säkerheten under jord.  

Uppdatering 12:00: 

Medarbetare som fördes till sjukhus för att uppsöka vård efter att ha andats in rök är nu ute från sjukhuset och uppges må bra.