Borrningarna norrut under Kiruna är igång

23 oktober 2019
Person vid trälåda.
Fredrik Wåhlberg i undersökningsorten på 1 375-metersnivån.

Längst in i undersökningsorten på 1 375 meters nivå står Fredrik Wåhlberg och knackar ut borrkärnor ur en innertub. Det är här svaret ska komma om Kirunas och LKAB:s framtid.– Det är klart man vill hitta malm, det är ju många som blir påverkade, säger han.

Arbetet med undersökningsorten har pågått hela 2019 och ska nå knappt 1 400 meter in under Kirunas västra delar. LKAB:s prospekteringsavdelning har idag 7 diamantborriggar, varav 3 står placerade i den nya undersökningsorten, eller u-orten som den kallas.– På sikt räknar vi att ha totalt 10 riggar, vi satsar stort nu och har mycket arbete framför oss. Vi ska borra långt över 100 000 borrmeter för att kartlägga fyndigheten norrut. Varje rigg kan borra i genomsnitt kanske 800 meter per månad, säger Anders Edlert som är gruppchef på prospekteringens borrtekniska del.

Nere vid borriggarna är det varmt och fuktigt. Den eldrivna borrningen ger ifrån sig ett vinande ljud, men det går att föra ett samtal intill om man höjer rösten litegrann. Fredrik Wåhlberg som jobbar hos entreprenören Protek har just inlett borrandet för att ta fram nya borrkärnor. Några så kallade innertuber från den förra borrsekvensen ligger färdiga att tömmas och sorteras in i uppmärkta trälådor. Han knackar med en hammare på en av tuberna och borrkärnorna trillar ut.– När berget är hårt och bra kommer de ut lätt, är det mycket sprickor och trasigt kan de kilas fast, då får man banka på rätt ordentligt.

Borrkärnorna förs sedan upp till ytan och undersöks där av LKAB:s geologer som sammanställer proverna med övriga undersökningar.– Vårt mål är att undersöka om det finns potential för en miljard ton i mineraltillgång till 2022. Det är det första steget, sen behövs flertalet analyser och borras tätare för att öka kännedomsgraden. Det görs för att fastställa vad som går att bryta rent tekniskt och om det är lönsamt. Då kan man klassa fyndigheten som mineralreserv. Resan dit är lång, men detta har högsta prio hos oss och vi satsar stora resurser, säger Karin Lindgren som är gruppchef för gruvnära prospektering i Kiruna.

Undersökningsorten har passerat under Matojärvi idrottsplats och sedan vinklats av mot Luossavaara. Målet är att kunna borra neråt mot den förmodade fyndigheten i en vinkel för att få bra provsvar på volym och läge.

Undersökningsorten har passerat under Matojärvi idrottsplats och sedan vinklats av mot Luossavaara. Målet är att kunna borra neråt mot den förmodade fyndigheten i en vinkel för att få bra provsvar på volym och läge.

De mätningar som hittills har gjorts är elektromagnetiska mätningar från helikopter och tester för att se om det finns goda elektriska ledare i den omgivande berggrunden. Även om dessa andra typer av mätningar kan ge indikationer i ett område så är det bara de fysiska borrkärnorna som tas upp ur djupet som ger svar på om där finns järnmalm, och hur mycket. Som ett komplement till provtagningarna från undersökningsorten ska det även utföras borrningar från markytan i området mellan den befintliga gruvan och Luossavaara. Det arbetet beräknas starta under hösten eller vintern, då mer information som exakt var maskinerna ska stå kommer att förmedlas.– Arbetet har gått väldigt bra så här långt, de som har drivit undersökningsorten har gjort ett väldigt effektivt jobb. Ännu har vi inte fått tillräckligt många borrkärnor för att få en tydligare bild, men det är på gång. Det är spännande, det finns nästan ingen borrdata från det här området. Vi känner förstås tyngden i detta, att det handlar om att säkra framtiden för LKAB, säger Karin Lindgren.