Borrningarna i centrala Kiruna pausar i vinter

21 oktober 2020
Kvinna i arbetskläder framför stängsel
Laura Lauri är specialist inom prospektering i LKAB och arbetar nu med att samla in data för att i nästa skede kunna skapa en modell av berggrunden.

På fem platser i Kiruna centrum har prospekteringsborrning genomförts under sommarmånaderna. LKAB har saknat kunskapen om hur berggrunden ser ut under Kiruna. Laura Lauri, specialist inom prospektering på LKAB, ger här sin bild av hur arbetet har fortlöpt.

Var borrar ni?
– Vi vill ta reda på hur det ser ut mellan Kiirunavaaramalmen och Luossavaaramalmen, området som ligger norr om centrum.

Hur går själva borrningen till?
– Det finns några krosszoner som har varit svåra att borra genom, men annars har allt gått bra. Sista hålet för året är nu ett som går på ungefär 900 meters djup och vi försöker borra till 1 000 meter.

Hur har ni jobbat för att kunna borra mitt bland där människor bor och vistas?
– Borrningar görs på dagtid mellan klockan 07 på morgonen och klockan 19 på kvällen. Riggen är bakom stängsel så att folk inte ska kunna vistas i arbetsområdet.

Hur länge ska ni hålla på?
– Borrningar kommer att avslutas senast i oktober i år och ska utvärderas under vinter.

Vad har ni fått för respons från allmänheten?
– Folk har varit väldigt intresserade och positiva.

Hur går själva analysdelen till?
– Det tar tid att få in allt data efter att det är färdigborrat. Då kollar geologer borrkärnan och geofysiker gör mätningar in i borrhålet. Kärnan skickas till labben och då tar det några månader innan analysresultat kommer in. Med all den insamlade informationen kan vi bygga modellen av berggrunden.

Har ni redan nu fått svar på om det finns malm eller när vet ni mer?
– Vi har några borrhål kvar som vi inte har hunnit börja borra i år, det finns en hel del information vi fort­farande saknar. Vi kan börja dra slutsatser nästa år när vi har borrat färdigt.