Ännu en stor urspårning på Malmbanan

18 december 2023
Urspårningen inträffade vid Vassijaure, nära den norska gränsen.

På kvällen söndag 17 december spårade ett fullastat malmtåg från Kiruna på väg mot Narvik ur vid Vassijaure station, nära gränsen till Norge. Trafikverkets prognos är att trafiken upptas först i slutet av vecka 52, vilket under måndagen ändrats till i början av januari.

– Det här får stora konsekvenser för oss, varje dag som vi inte kan köra medför betydande ekonomiska avbräck, säger Linda Bjurholt, logistikchef på LKAB.

Tåget spårade ur när det var på väg in i ett så kallat snögalleri, en byggnad som täcker spåret för att skydda mot snö. Ett antal vagnar står kvar på spåret i början och slutet på tåget medan flera har spårat ur inne i snögalleriet. Personalen ombord på loket klarade sig utan skador.
– Det är det allra viktigaste, att det inte blev personskador. Men det är mycket allvarligt med en så stor urspårning som kommer att göra att trafiken står stilla under en längre tid. Varje dag spelar roll, blir vi stående året ut pratar vi om över en miljard i förlorade intäkter, säger Linda Bjurholt.

På grund av att Haverikommissionen eventuellt kommer att kallas in har LKAB inte fått tillträde till olycksplatsen och kan därför inte göra någon detaljerad prognos. Trafikverket har först uppgett att trafiken skulle kunna återupptas tidigast på julafton, men ändrade senare den uppgiften till tidigast slutet på vecka 52. Anledningen till urspårningen är ännu okänd.

– Vi utreder nu vilka följder detta får för våra leveranser och vår produktion, vi har viss kapacitet att lägga produkter på lager, men inte obegränsade. I värsta fall betyder detta att vi måste stoppa produktion i Kiruna. Vi har ett bra samarbete med Trafikverket och med enade krafter hoppas vi detta ska gå att lösa så snart som möjligt, säger Linda Bjurholt.

Sträckan Kiruna-Narvik står för cirka två tredjedelar av LKAB:s leveranser av järnmalmsprodukter med tio fullastade malmtåg om dagen. På södra omloppet, Gällivare-Luleå, går dagligen fyra-fem tåg. Det finns idag ingen kapacitet att kompensera bortfallet genom att skicka produkter söderut.

Kartbild över Malmbanan från Kiruna mot Narvik med Vassijaure utpekat.
Urspårningen inträffade i Vassijaure, nära den norska gränsen.
Snögalleriet vid Vassijaure, måndag 18 december. Foto: LKAB.
Vassijaure, måndag 18 december. Foto: LKAB.