Angående LKAB:s ersättning för Kiruna sjukhus

3 mars 2021

LKAB och Region Norrbotten för diskussioner om ersättningen för sjukhuset i Kiruna som en del av samhällsomvandlingen. – LKAB har inte frångått principen om ekonomisk ersättning för en sådan specialfastighet som sjukhuset, säger Stefan Hämäläinen, direktör för samhällsomvandlingar.

– I nyhetsrapportering och på sociala medier har det felaktigt framställts som att LKAB gått med på att ersätta sjukhuset genom att uppföra en ny byggnad enligt så kallad nyckel mot nyckel-metod, och att ett sådant avtal ska fastslås av Region Norrbotten. Vad som gäller är att Regionen och LKAB kommit överens om ett avtal för en förstudie, som i sin tur ska ge Regionen underlag för hur ett framtida sjukhus i Kiruna ska utformas, säger Stefan Hämäläinen.

Det underlaget kan sedan utgöra grund för den ekonomiska ersättning som LKAB ska betala. Ersättningen följer LKAB:s ersättningsprinciper som i sin tur baseras på gällande lagstiftning för byggnader som ingår i offentlig verksamhet och där det inte finns ett normalt utbud på öppna marknaden. Principen har använts under flera år för en rad verksamhetslokaler som ägts av Kiruna och Gällivare kommuner och har fungerat väl.

Att bygga lokaler för offentlig verksamhet är något helt annat än att bygga privata hus. LKAB har valt att erbjuda metoden nyckel mot nyckel för privata fastighetsägare eftersom vi vill bidra till att människor väljer att bo kvar på våra verksamhetsorter. Vi har nu en stor erfarenhet av att beställa privata småhus och kan därför förhandla så att villaägare får mer för pengarna än om de skulle göra enskilda köp av nya hus.

– LKAB har inte någon erfarenhet av att bygga sjukhus och därför är det bättre att Regionen får en summa pengar som de kan använda när de planerar för det nya sjukhuset i Kiruna, säger Stefan Hämäläinen.

LKAB anser alltså att såväl berörda kommuner som Regionen är bäst på att själva utforma sina nya specialfastigheter.

– LKAB har inte frångått principen om ekonomisk ersättning för en sådan specialfastighet som sjukhuset och det finns ingen konflikt mellan LKAB och Regionen vad gäller principerna för ersättning. För LKAB är en fungerande vård på våra verksamhetsorter av stor betydelse, och vi känner oss trygga med att Region Norrbotten kommer att säkra tillgången på god sjukvård i Kiruna även i framtiden, säger Stefan Hämäläinen.