Information om övergång till e-fakturering

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till LKAB, LKAB Malmtrafik AB och LKAB Berg & Betong AB från 2021-04-12.

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Så går du tillväga

  1. Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till LKAB.
  2. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav och kontrollera gärna så att er första fakturakörning mottagits av oss.

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

Varufaktura ska innehålla vårt ordernummer

Ordernummer: 7-siffrig UTAN bokstäver (till exempel 7954354)

Omkostnadsfaktura ska innehålla

Referens där namn på beställaren är angivet med för- och efternamn alternativt användarnamnet hos LKAB.

E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

LKAB är anslutna till Peppol och ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand. E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör. Eventuella bilagor ska vara i PDF-format.

LKAB

LKAB Malmtrafik AB

LKAB Berg och Betong AB

Samtrafik: Operatör är Logiq, adressera till organisationsnummer (se tabell ovan).

Kontakta oss för frågor och mer information

För frågor till LKAB, kontakta:

LKAB: redovisning@lkab.com
LKAB Malmtrafik AB: malmtrafik.ekonomi@lkab.com

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/
Mail: servicedesk@logiq.se

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot enligt nedan:

LKAB: lkabfaktura@lkab.com
LKAB Malmtrafik: malmtrafik.faktura@lkab.com
LKAB Berg & Betong AB: invoice.bergobetong@lkab.com