Kvinna kliver ur en bil, med vindkraftverk i bakgrunden

Sällsynta jordartsmetaller

Sällsynta Jordartsmetaller (Rare Earth Elements eller REE på engelska) är avgörande för den gröna omställningen, och används bland annat för att tillverka elbilar, vindturbiner och elektronik.

Efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller förväntas öka dramatiskt de kommande åren. För närvarande dominerar Kina marknaden för sällsynta jordartsmetaller, och Europa har ingen egen produktion. LKAB:s satsning på att utvinna kritiska mineraler bidrar väsentligt till att öka Europas självförsörjning av resurser som är avgörande för den gröna omställningen.

Stor del av EU:s behov

Sällsynta Jordartsmetaller är en grupp metaller som alltid uppträder tillsammans i naturen. De är relativt vanligt förekommande i jordskorpan, men är sällsynta eftersom de är svåra att separera. För närvarande finns ingen aktiv brytning av sällsynta jordartsmetaller inom EU. Kina dominerar helt den globala marknaden, vilket ses som ett hot i och med potentiella handelskonflikter. LKAB:s industripark för kritiska mineral i Luleå, har potentialen att täcka en betydande del av efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller inom EU.

Användningdsområden och strategisk betydelse

Ett av användningsområdena för sällsynta jordartsmetaller är permanentmagneter som används i elektriska motorer och generatorer för exempelvis vindkraftverk. Säkerställandet av dessa värdekedjor är därför av central betydelse för att främja den gröna omställningen och andra strategiska användningsområden. LKAB är stolt partner i EU:s ”European Raw Materials Alliance,” som ska bidra till ökad självförsörjning öka, och det första steget är att fokusera på sällsynta jordartsmetaller och permanentmagneter.

Från REO till REE

LKAB kommer i första hand att producera ett koncentrat av REE-oxider. Dessa oxider utgör råmaterial som sedan kan vidareförädlas av industrin till exempelvis separerade metaller och legeringar. Inom EU finns idag ingen råvaruleverantör.