Jordbrukstraktor på fält

Fosfor för matproduktion

Fosfor är ett näringsämne som är nödvändigt för allt liv. Det binder samman DNA-kedjan, det finns i våra skelett och det behövs för att växter ska gro.

Viktigt för livsmedelsproduktion

Med en växande befolkning krävs det en ökad livsmedelsproduktion. För att uppnå detta är tillräckligt med fosfor i jorden avgörande. Faktum är att hälften av världens jordbruksproduktion är beroende av fosfor. Att tillsätta fosfor i form av mineralgödsel är ett effektivt sätt att tillföra rätt mängd näring.

Självförsörjning i Europa

I Europa är vi idag beroende av fosforimport, och en del fosfor kommer från länder och regioner med geopolitiska problem och risker och dessutom med höga halter av kadmium, en giftig tungmetall. Detta påverkar individers hälsa i form av benskörhet och medför stora samhällskostnader.

Genom LKAB:s cirkulära industripark för kritiska mineral finns potential för att producera flera gånger Sveriges behov av fosformineralgödsel.