LKAB Nät

LKAB Nät bedriver elnätsverksamhet i ett begränsat område inom centrala delar av Kiruna och Malmberget. Verksamheten innehar nätkoncession för område med anläggningsnummer 100Z för Kiruna och 506O för Malmberget.

Elledningar
Foto: G. Rúnar Gudmundsson

Vattenfall har i uppdrag att ansvara för drift, underhåll, förnyelse och utökningar inom anläggning 100Z, samt administration och kundtjänst inom anläggning 100Z och anläggning 506O.

När produktionsorterna byggdes upp kring gruvverksamheten för 100 år sen så var det LKAB som elektrifierade dem. Nätet har tidigare varit en del av LKAB:s verksamhet. Vid ändring av lagstiftningen för elproduktion, distribution och försäljning som skedde 1997 fick LKAB koncessionsrätten till nuvarande koncessionsområden i Kiruna respektive i Malmberget.

Relaterade dokument