Tjabba Nordanfjäll driver samhällsomvandlingen framåt

”Samhälle och gruva hör ihop i Kiruna. Jag bidrar till att det fortsätter vara så.”

Tjabba Nordanfjäll

Flytt av kulturhus och förberedelser inför nybyggnation står oftast på dagordningen för Tjabba Nordanfjäll, senior projektledare på samhällsomvandlingsenheten i Kiruna. Men för att lyckas med projekt är det helt väsentligt att få projektgruppen att känna delaktighet och jobba åt samma håll. Kommunikation är a och o.

Hur hamnade du på LKAB?
– När samhällsomvandlingsprojekten tog fart i Kiruna behövdes kompetens inom bland annat GIS och kartframställning. Den kompetensen hade jag och började därför jobba som konsult åt LKAB. Därefter sökte jag jobb som projektledare på LKAB och har jobbat med det sedan 2011.

Vilka är dina arbetsuppgifter idag?
– Jag leder projekt inom samhällsomvandlingen i Kiruna, främst inom utveckling som till exempel flytt av kulturbyggnader och förberedelser för nybyggnation. Som projektledare är jag med och startar upp så att allt fungerar, jag förbereder underlag, upphandlingar och tillstånd och ser också till att rätt folk med rätt kompetens är på rätt plats. Jag ansvarar för att de projekt jag leder håller tidplanen, att funktionen blir som det är tänkt och att budgeten hålls.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Det roligaste är att bygga upp en projektgrupp. Att se gruppen fungera som det är tänkt, med människor som är engagerade och drar åt samma håll gör mig stolt. Jag är också otroligt glad över att få vara med och driva just samhällsomvandlingen framåt. Det vi gör påverkar många och betyder mycket, vi säkrar gruvdriften och utvecklar samhället. Samhälle och gruva hör ihop i Kiruna. Jag bidrar till att det fortsätter vara så.

Vad tycker du om att arbeta på LKAB?
– Jag har haft många olika typer av jobb, men det här är helt klart det roligaste hittills. LKAB värnar om sin personal, vi har fina förmåner och jag har bra medarbetare. Jag och många med mig känner en stolthet i att jobba på LKAB.

Vilka utmaningar ser du?
– Det handlar mycket om kommunikation. Att få alla medlemmar i projektgruppen att jobba åt samma håll. Jag behöver också förstå hur mina projekt passar in i andra projekt inom samhällsomvandlingen, vi är ju en del av en större helhet.

Vad betyder LKAB:s värderingar engagerad, nytänkande och ansvar för dig?
– För att få projektgruppen delaktig måste jag vara engagerad. Ska projekten fungera som det är tänkt krävs det att jag är nytänkande. Jag är kreativ som person och kastar ofta in nya idéer för att göra nästa projekt bättre, snabbare eller billigare. Som projektledare är ansvarstagandet avgörande, men jag kräver också ansvar av de som ingår i mina projekt så att vi tillsammans kan lösa de utmaningar som uppstår på vägen.

Hur ser du på framtiden?
– Eftersom jag vill vara en del av samhällsomvandlingen ser jag absolut att jag kommer att fortsätta som senior projektledare inom det här området. Det här är perfekt för mig.

Faktarutan

Namn: Tjabba Nordanfjäll
Roll: Senior projektledare på samhällsomvandlingsenheten
Bor: Kurravaara, 11 km nordöst om Kiruna och 7877 km nordväst om Hongkong.
Fritidsintressen: Laga mat, resa med husbilen, löpträning.
Bästa egenskaper: Duktig på att engagera och att få en grupp att jobba åt samma mål. God lyssnare. Glädjespridare.
Sämsta egenskaper: Blir lätt arg, men det går fort över. Otålig.