Sprängningar

Brytning i underjordsgruvor består av många olika moment, däribland sprängning för att få loss järnmalmen. Sprängning ger upphov till effekter som kan märkas på ytan i områden som angränsar gruvområdet.

Eftersom produktionen pågår kontinuerligt sker sprängningarna varje natt på alla större produktionsområden i Kiruna och Malmberget. Produktionsområdena måste utrymmas innan sprängning kan ske, och efter genomförd sprängning måste gruvan ventileras på spränggaser under flera timmar innan människor får vistas där. Av den här anledningen sker sprängningarna alltid under natten: i Malmberget mellan 00:00-01:00 och i Kiruna 01:15-01:45.

I de fall vi planerar åtgärder som vi bedömer kan resultera i större påverkan än vanligt för boende i samhället informerar vi om det inför i olika kanaler. Exempel på sådana händelser kan vara att ett område tillfälligt undantas från produktionen eller att flera öppningsskjutningar sker i ett och samma område.