Seismisk aktivitet – därför uppstår det

Så länge vi bryter malm under jord kommer vi också ha seismiska händelser, alltså skakningar och skalv. De uppstår både när vi spränger på nätterna och allt eftersom spänningar i berggrunden förändras och måste hitta nya vägar. Till slut spricker bergmassan och energi frigörs. Det är seismik.

Det enklaste sättet att förklara bergspänningar är att jämföra det med flödet i ett vattendrag. Släpper du en stor sten i mitten av vattendraget måste vattnet hitta nya vägar runt – flödet förändras. På samma sätt påverkar vår gruvbrytning berget, när vi går djupare och skär av berggrunden måste spänningarna hitta nya vägar runt om och under den utbrutna malmen. Då bildas spänningskoncentrationer och eftersom spänningarna är högre än hållfastheten på berget går bergmassan ”i brott”, som man säger. Det spricker. Seismisk aktivitet uppstår vid sådana plötsliga brott i berget då mycket energi frigörs.

Maskin i gruva under jord
Foto: Fredric Alm

Det går inte att exakt förutsäga när en skakning, sättning eller ett skalv ska uppstå. LKAB bevakar kontinuerligt seismiken i våra berg med hjälp av hundratals mätinstrument både under och ovan jord – ibland sker det flera hundra eller tusen händelser på ett dygn, men de flesta är så små att de inte märks av. Tack vare bevakningen kan vi se hur aktiviteten ser ut över tid och vid behov anpassa produktionen för att försöka minska aktiviteten.

Vi jobbar på många olika sätt för att minimera och bättre kunna förutse den seismiska aktiviteten i Malmberget och Kiruna. Det handlar bland annat om att anpassa hur och var i gruvorna vi bryter malm, planering av sprängningar och försök med så kallad hydraulisk spräckning av berget, mer kontrollerat än i vanliga fall.

För boenden i Kiruna och Gällivare kommuner kan skakningar och sättningar kännas av tydligt, och upplevas som obehagliga och störande. Det tar vi på stort allvar. Det man känner är inte ras eller att stenar lossnar, utan en stötvåg som uppstår när bergmassor gnids mot varandra, vrids eller knäpper till så att energi frigörs. Skakningarna kan få stenar i gruvan att lossna, men det är ovanligt eftersom bergförstärkningen i våra gruvor är anpassad för att stå emot det här.

Det viktigaste att komma ihåg är att LKAB aldrig bryter malm under områden där människor bor eller vistas. Den seismiska aktiviteten sker med andra ord inne på våra industriområden.