Anna Borg tror på kraften i samarbeten som HYBRIT

Vattenfalls Anna Borg menar att hållbarhet är en konkurrensfördel. Vi intervjuade henne om det, partnerskap och mer efter samtalet Fossilfritt stål och framåt i samband med Expo 2020.

Anna Borg
Se hela intervjun med Anna Borg (på engelska).

Anna Borg är vd och koncernchef för Vattenfall, en av våra partners i Hybrit Development. I februari 2022 deltog hon i vårt samtal på djupet Fossil-fritt stål och därefter – att möjliggöra en koldioxidfri världsekonomi i samband med världsutställningen Expo 2020 (uppskjuten på grund av Covid-19).

I en intervju efter panelsamtalet berättade hon om några av sina slutsatser.

För Anna är de affärsledande storskaliga investeringar som Vattenfall gör tillsammans med LKAB och SSAB nödvändiga av många skäl. Ett av dem handlar om att faktiskt minska riskerna ur ett affärsperspektiv:

– Många diskuterar de risker vi tar genom att vara föregångare med Hybrit-projektet. Jag tror faktiskt inte att just det är den stora risken. För mig är det ganska häpnadsväckande att företag fortfarande inte rör sig mot en hållbar affärsmodell. Det är den stora risken inför framtiden.

Hon fortsätter genom att argumentera för att affärer och hållbarhet måste gå hand i hand. Anna påpekar att SSAB till exempel inte har en hållbarhetsstrategi, utan en affärsstrategi som är hållbar.

Det som kommer att vara viktigt framöver är kraften i partnerskap, vilket vi har visat i Hybrit-projektet.

Anna Borg

För att lyckas med omställningen betonar Vattenfalls vd också hur samarbete kommer att vara avgörande för att minska koldioxidutsläppen inom industrin:

– Det som kommer att vara viktigt framöver är kraften i partnerskap, som det vi har visat i HYBRIT-projektet och som kommer att behövas för att minska koldioxidutsläppen i fler värdekedjor framöver.

Se videointervjun ovan för att få veta mer om Anna Borgs slutsatser efter det djupa samtalet.