EU:s importberoende av kritiska råmaterial hotar fortsatt elektrifiering

31 maj 2023

Utvinning av kritiska mineral, nödvändiga för att genomföra elektrifieringen av EU:s fordonsflotta, domineras av ett fåtal länder som Kina och Ryssland. I ett pressmeddelande från Chalmers tekniska högskola nämns LKAB:s fyndighet av sällsynta jordartsmetaller i Kiruna som en möjlighet att minska Europas importberoende, en fråga som även fanns på agendan under USA:s utrikesministers besök på Hybrits pilotanläggning i Luleå den 30 maj.

Under det transatlantiska toppmötet i Luleå 30-31 maj, visade USA:s utrikesminister Antony Blinken stort intresse för Hybrit-teknologin men också för kritiska mineral.

Chalmers kartläggning, som gjorts på uppdrag av EU-kommissionen, pekar bland annat på vikten av att öka återvinningsgraden av sällsynta jordartsmetaller på ett ekonomiskt och effektivt sätt. Återvinning är viktigt, men det är inte tillräckligt. Europa har ett stort importberoende redan idag och med den elektrifiering som sker kommer behovet dessutom att öka. Det är här Per Geijer, LKAB:s fyndighet av sällsynta jordartsmetaller, kan komma att få påverkan.

— Det [LKAB:s upptäckt av betydande fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller i Kiruna] är väldigt intressant, inte minst när det gäller fyndet av neodym som används i magneter i bland annat elmotorer. På sikt kan det förhoppningsvis bidra till att vi blir mindre importberoende, säger Maria Ljunggren, biträdande professor i hållbar materialhantering vid Chalmers tekniska högskola.

Läs pressmeddelandet från Chalmers