Uppdaterad finansiell kalender 2021

25 oktober 2021

LKAB meddelar idag att den finansiella kalendern uppdaterats då delårsrapporten för tredje kvartalet 2021 publiceras den 27 oktober cirka klockan 14.30 på LKAB:s webbplats.

Rapporten skickas som pressmeddelande och publiceras på lkab.com/finansiella-rapporter

LKAB:s vd och koncernchef Jan Moström finns tillgänglig för kommentarer via telefon. Samtalen bokas genom Niklas Johansson, direktör kommunikation och klimat +46 10 144 52 19 eller Frida Dagertun, investor relations +46 920 380 70.

Extra bolagsstämma
LKAB kommer att hålla en extra bolagsstämma den 27 oktober klockan 15.00. Kallelse finns tillgänglig via lkab.com/sv/om-lkab/bolagsstyrning/aktieagare-stamma/.

Kontaktperson: Frida Dagertun, investor relations. Tel: +46 (0)920 – 380 70. E-post: frida.dagertun@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020. www.lkab.com

Documents