Ullspiran lever kvar – trots avveckling

12 november 2015

Bostadsområdet Ullspiran lever vidare genom en unik och innovativ gestaltning. Dåtid möter nutid när gabioner, stålburar i olika storlekar, fylls med kultur och minnen från bostadsområdet.

– Gabionerna ger form åt det förgångna och bildar ett kublandskap som markerar de avvecklade huskropparna, säger Tjabba Nordanfjäll, huvudprojektledare för Gruvstadsparken 1 vid LKAB.  

LKAB:s fortsatta gruvdrift och tillväxt är beroende av att centrala delar av Kiruna undan för undan flyttas. I samråd med Kiruna kommun och ett stort antal intressenter verkar vi för att det sker med trygghet och framtidstro. Ambitionen är att utveckling ska föregå avveckling.

– När vi avvecklar bostadsområden anlägger vi Gruvstadsparker. På så sätt skapas en mjuk övergång mellan gruva och stad, säger Tjabba Nordanfjäll, huvudprojektledare för Gruvstadsparken 1 vid LKAB.  

När bostadsområden avvecklas sker det ofta för att bygga nytt på samma plats. I Kirunas fall råder det motsatta. Under våren 2015, när gård 2 och 4 på bostadsområdet Ullspiran avvecklades, har omkring 96 procent av rivningsmassorna återvunnits för att framställas i ny tappning. Det handlar om gabioner, stålburar i olika storlekar, som fyllts med betong, sten och tegel från huskropparna.

Det är konstnärer på uppdrag av Kiruna kommun och Statens konstråd som kläckt den innovativa idén med gabioner. Inom ramen för regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer valdes det vinnande bidraget ut där Sofia Sundberg, Karl Tuikkanen och Ingo Vetter fokuserade på en hållbar gestaltning som visar respekt för dåtiden- med en tydlig koppling till framtiden.

– Även om det är otroligt spännande att få se en ny stad växa fram känns det lite vemodigt att avveckla de gamla. Därför är det särskilt glädjande att det förgångna på sätt och vis lever kvar genom gabioner. För många blir det nog ett speciellt avslut på en era, säger Tjabba Nordanfjäll.

Den 18 november är det dags att minnas det förgångna när dåtid möter nutid.
LKAB, Kiruna kommun och Statens konstråd bjuder in till en vernissage bland gabionlandskapet.

När: Onsdagen den 18 november klockan 18:00
Var: Kv. Ullspiran, Bromsgatan 2 och 4

Om Statens konstråd

Statens konstråd utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och konstnärlig medverkan i stadsutvecklingsprojekt samt sprider kunskap och erfarenheter vidare.

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 20 miljarder kronor 2014 och har cirka 4 500 anställda i 15 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents