Tidplanerna för samhällsomvandlingen i Kiruna uppdateras

10 maj 2017

LKAB:s tidplaner för köp och flytt i Kiruna uppdateras när förutsättningarna ändras. Nu presenteras en mer detaljerad plan för när köp och flytt måste ske från de delar som berörs av gruvans utbredning.

Tidplanerna som presenterades av LKAB och Kiruna kommun 2015 visar mellan vilka år fastighetsägare har möjlighet att sälja sin fastighet till LKAB och hur länge det går att bo kvar eller ha sin verksamhet i de påverkade områdena. Nu detaljeras prognosen för köp och flytt som i stort håller sig inom de årsintervaller som kommunicerats tidigare. Förändringen är att det blir en tydligare och mer detaljerad områdesindelning, inte så stora spann mellan årtal.

– Det är bra att kommunen har presenterat en byggtidplan för nya Kiruna. Det har lett till att vi kunnat synka tidplanerna för köp och flytt utifrån den takt det ska byggas fastigheter att flytta till, vilket alla vinner på. Utveckling måste gå före avveckling, säger Stefan Hämäläinen, direktör för LKAB:s samhällsomvandlingar.

En märkbar förändring är att flytt från Kirunas centrum inte behöver ske före år 2022 och att LKAB vill köpa fastigheter i ett större område tidigare än vad nuvarande tidplan för köp visat. Markrörelserna är oförändrade, men mer information om kommunens utvecklingsplaner är det som lett till justerade tidplaner. LKAB:s tidplaner har haft marginal för justeringar utifrån samhällets och gruvans behov.

– Vi vill skapa stabila förutsättningar för alla aktörer i samhället. För att påverkade områden ska avvecklas enligt plan och möjliggöra fortsatt gruvbrytning krävs att utveckling av nya områden sker i samma takt, säger Stefan Hämäläinen.

Tidplanerna bygger på de prognoser som görs för markrörelser orsakade av gruvan och på behovet av att utveckla nya delar i samhällena. Tidplanen fylls hela tiden på och uppdateras när förutsättningarna ändras i takt med gruvans expansion.

Aktuell tidplan för köp och flytt av bostäder och verksamheter finns här: https://samhallsomvandling.lkab.com/sv/kiruna/tidplan-kiruna/

Erika Lindblad, kommunikatör Samhällsomvandlingen LKAB, +46 980 712 41

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2016 och har cirka 4 200 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents