Talga, Mitsui och LKAB vill tillsammans utveckla brytning av grafit

2 november 2020

Talga, Mitsui och LKAB har tecknat en icke-bindande avsiktsförklaring (Letter of Intent) med ambitionen att tillsammans realisera grafitbrytning i Vittangi och produktion av batterianoder, efter att genomförbarhetsstudien färdigställts 2021.

Talga är ensam ägare av projektet för grafitbrytning i Vittangi och den egenutvecklade tekniken för produktion av batterianoder. Tillståndsansökningar för grafitbrytningen inlämnades i maj 2020 (tillståndsansökan enligt Miljöbalken, en natura 2000-bedömning till Mark- och Miljödomstolen samt en bearbetningskoncession till Bergsstaten). Mitsui är ett handels- och investeringsföretag med huvudkontor i Japan, och dotterbolag globalt, däribland Mitusi Europe.

Talga – grafitbrytning och produktion av batterianoder

Talga planerar att etablera en hållbar produktion med låga koldioxidutsläpp för produktion av batterianoder till litiumjonbatterier till elbilar och elektronikkomponenter. Företaget har en vertikalt integrerad affärsmodell som inkluderar en batterifabrik i Luleå och grafitbrytning i Vittangi. Batterifabriken kommer ha en initial kapacitet om 19 000 ton anodmaterial per år.

Avsiktsförklaringen är en icke-bindande överenskommelse mellan parterna. Efter färdigställandet av den detaljerade genomförbarhetsstudien, förväntat mars 2021, och en företagsbesiktning avser LKAB, Talga och Mitsui förhandla om ägarandelar och investeringar i ett möjligt samägt bolag för att realisera projektplanerna.

LKAB:s intresse för Talga

Tillväxt inom industrimineralmarknaden är av strategisk vikt för att minska beroendet av järnmalmsmarknaden som idag står för ca 90 procent av externförsäljningen. Det finns också en tydlig hållbarhetsrelaterad ambition att denna tillväxt ska drivas av återvinning av bi-produkter och avfallsprodukter.

I tillägg till detta ska tillväxten accelereras av utvalda förvärv och investeringar där synergier kan skapas eller nyttjas med LKAB:s marknader, produktion och hållbarhetsambitioner. Talga, med sin närhet till LKAB:s befintliga produktion i norra Sverige, skapar möjliga synergier med resurser, kompetens och infrastruktur inom produktionen. Dessutom finns möjliga kommersiella synergier, vilket inkluderar ReeMAP-projektet som kommer producera fosfor och sällsynta jordartsmetaller från gruvavfall.

Om Talga

Talga utvecklar smarta s.k. innovationsmaterial och bygger hela värdekedjan för både europeiska batterianoder liksom grafenprodukter. Affärsmodellen bygger på vertikal integrering med egenägda grafitfyndigheter i norra Sverige – vilket säkrar stabilitet i värdekedjan liksom leveranssäkerhet gentemot kundmarknaden. För ytterligare information besök: www.talga.se och www.talgagroup.com

Om Mitsui

Mitsui & Co. Europe Plc är ett helägt dotterbolag till Mitsui & Co., Ltd (8031: JP), ett globalt handels och investeringsföretag, baserat i Japan. Mitsui nyttjar sin globala närvaro, nätverk och resurser för utveckla försäljning, logistik och finansiering av verksamheter inom järn & stål, mineraler och metaller, energi, infrastruktur, mobilitet, kemikalier, livsmedel, hälsovård, IT och affärsutveckling. www.mitsui.com

Kontaktperson

David Högnelid, Marknads- och Kommunikationschef, Affärsområde Specialprodukter, LKAB
Telefon: +46 (0)920 – 381 72
E-post: david.hognelid@lkab.com

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Genom LKAB Minerals utvecklar och marknadsför koncernen hållbara mineralprodukter. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 31 miljarder kronor 2019 och har cirka 4 300 anställda i 12 länder. Läs mer på www.lkab.com och www.lkabminerals.com   

Documents